Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/GFOcp (11)


Ko    bodo    tu, si naj poiščejo najlepše taborišče
gospodarja imenovali Bélcebuba, koliko bolj    bodo    njegove domače.«
Veliki potresi    bodo    na mnogih krajih, kužne bolezni in
lakota; grozote in velika znamenja    bodo    na nebu.
Abrahamu ali njegovemu potomstvu, da    bodo    dediči sveta, ni bila dana zaradi postave,
pijanci ne obrekljivci ne roparji ne    bodo    dediči božjega kraljestva.
zahodnih in osrednjih krajih krajih    bodo    občasno padavine, deloma kot plohe.
vsi ljudje prišli do svoje pravice,    bodo    vojne.
Krote hudičeve    bodo    zdaj šele na Ravniški polici, ali pa
In zmeraj    bodo   ,« je prikimal starec in mu položil
»Zmeraj    bodo    otroci, hvala bogu!