Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/GFOad (3)


»O, saj    bova   ! ...
In kar povprek, da    bova    do mraka doma!
   Bova    kmalu v vasi?