Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/GČse2 (2)


stavbah, ki levo in desno od očišča,    bežečega    pod obok osrednjega slavoloka, vzpostavljata
zase nič realnega v sebi in ničesar    določujočega   , da, celo ničesar razločljivega.“ [prav