Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/GČse1 (15)


Vse leto je bilo tam vse    cvetoče    in zeleneče, palme, oleandri, ciprese,
Vse leto je bilo tam vse cvetoče in    zeleneče   , palme, oleandri, ciprese, agave.
Območje svetlečega se prahu,    raztezajoče    se od severa do juga, se je cepilo
finančna hiša Indije in njeno najhitreje    živeče   , najbolj industrializirano in vplivno
Kordelijo je bilo takšno srečanje s seboj    uničujoče   :
Kako    odrešujoče    je to!
Kako    odrešujoče    je, če pozabiš nase in se odpreš celemu
nečesa, česar ni v času, sploh ni - da ni    bivajoče    - kar pa ne bi bilo v skladu s celotno
da večno bivajoče, kolikor je večno    bivajoče   , ni v času, saj ni zaobseženo od časa,
mogla zaustaviti raztezanja; na vekomaj    raztezajoče    se vesolje pa je opisano z negativno
nekaj izhaja iz tistega, kar ni niti    delujoče    navzven niti ni nekaj sámo v sebi.
lokacijo in ”objektivnim“ vesoljem lahko    zavajajoče   , saj se -
Prav tako moram reči, da je    zavajajoče    mnenje zakonodajno‐pravne službe, kjer
urejeno, je bilo v Kopru oglušujoče    pokajoče   .
To je precej    moteče   , celo za laike poznavanja zgodovinsko