Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/GČmp6 (8)


prestreljenim kolenom, šiljastimi očmi in    visečimi    brki.
Pod    požirajočimi    plameni se je slama prasketajoč zvijala,
na dvorišču zagledala veliko avbo z    vihrajočimi    trakci.
takšni z velikimi ali majhnimi tokovi,    vzpenjajočimi    ali spuščajočimi se, podolžni, prečni,
majhnimi tokovi, vzpenjajočimi ali    spuščajočimi    se, podolžni, prečni, dvoprstni, triprstni
popoldne popestri s sem in tja z vetrom    potujočimi    belimi oblaki, se začne svojevrstna
povedal nežnim moškim s finimi brčicami,    sedečimi    okoli na zlizani klopi, še nekaj podobnih.
srednješolskega in višješolskega izobraževanja,    bivajočimi    najmanj 5 kilometrov od kraja šolanja,