Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/GČmp4 (6)


svečenico, zbira darove za: hrano    deleče    sinove Inaha, reke v Argu.
spominjale so na sladkorne stožce,    stoječe    na palicah.
še manjše, usta odprta, lase gladke,    plapolajoče   .
smo se od smeha držali za trebuhe,    klopotajoče    od sladkega vina.
prestavljal bicikel z vso kramo vred čez    ležeče    in speče na tleh, v prahu in umazaniji,
je bila vsa srečna, ko nas je videla    noseče   .