Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/GČme4 (1)


Telekran je nepretrgoma oddajal uho    parajoč    žvižg, ki je trideset sekund vztrajal