Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/GČme2 (4)


se osipale čez vrtno ograjo, svojega    krvavečega    palca in matere, ki drži v naročju
je bila prelepljena s slikami mrko    držečega    se Imama, porisana z grobimi nerodnimi
Kar slina mi teče od sadizma,    naslajajočega    se v fantaziji prizora, kako bi se
le pod obokom bližnjega slavoloka,    stoječega    v prvem planu tega nadrealističnega,