Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/GČme1i (8)


Bouvardov    drhteči    glas in dobrodušni obraz sta rotila
Spremljal jih je živahno    gledajoči    Petit.
Morda bi ga lahko nadomestil    podirajoči    se zid.
Nekaj je zaropotalo: tako besno je    odhajajoči    zdravnik zaprl vrata za sabo.
”Očitno je, da jaz kot filozofsko    začenjajoči   , ustrezno moji težnji k predpostavljenemu
poznali“ [prav tam, X/20 (215)], in zato    verujoči    modrec pravi:
Razlog je    sledeči   .
   Obstoječi   , izjemno visoki delež lastništva je