Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/GČžp2 (3)


Iz hiš,    vzpenjajočih    se v strmine kot zvezde po nebu, so
prej pogosto ohromljeni zaradi hitro    menjajočih    se situacij, ker so morali čakati na
polprebranih ali pa samo odloženih in    čakajočih    na prvo insomnio, na nove nespečne