Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/GČže6 (1)


tako da smo se znašli pred množico,    zijajočo    v nas.