Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/GČže5 (2)


novi rebuli in pečenih maronih, ob    hreščeči    harmoniki in gromkem basu, zapojem
Potem je položil po    žgoči    peči dve deski, legel nanje, zaspal