Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/GČže4 (10)


obesil«, je župnik obupano objel svojo    lesketajočo    se plešo, izustil najhujšo kletvino
Črnilogarja naravnost v njegovo živo in večno    žgočo    rano, da mu je izgorevalo srce in telo;
Dolenje njive, kakor bi se počasi zarila v    lesketajočo    se belino.
zagledal belo smrt, kako stoji pod    cvetočo    tepko, drži v koščeni roki peščeno
jo prikazujejo na cerkvenih slikah,    stoječo    na kupčkih oblakov, s kerubini pri
Afganistanu razvili lokalno varianto    temelječo    na islamski doktrini, ki vključuje
ustvaril to podobo kot večno, vendar    gibajočo    se v skladu s številom, medtem ko večnost
Čas bo meril tako    gibajočo    se kakor tudi mirujočo stvar... meril
tako da je celoto vsega ustvarila kot    bivajočo    v času in s časom zaobsegla vse njene
neskončno bitje, se pravi podstat,    sestoječo    iz neskončno mnogih atributov, katerih