Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/GČže2 (7)


zdaj pa je bil še lažji zaradi pagode,    stoječe    nasproti skednja, katerega vrh je segal
postal od silne dinamične energije,    dihajoče    iz kamna, tako pobit in utrujen, da
na mero nekakšne tiranske doktrine,    uživajoče    v tem, da življenju zadaja rane.
imenujva jo ladja S', odpotuješ iz    mirujoče   , tako rekoč v praznini lebdeče matične
iz mirujoče, tako rekoč v praznini    lebdeče    matične ladje S stran od nje, reciva
”...Vse to [namreč spopad obeh volj,    zanikujoče    in pritrjujoče] pa je moralo biti takšno,
[namreč spopad obeh volj, zanikujoče in    pritrjujoče   ] pa je moralo biti takšno, da bi se