Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/GČžd4 (1)


polno naročje pošte, knjig in dve novi,    svetleči    se osi.