Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/Ajj (237)


si čisto avtomatično vzdignil loputo    najbliže    spominske odprtine in ga spustil vanjo,
Ali pa se je - kar je bilo    najverjetneje    od vsega - stvar zgodila preprosto
ki je pod oblastjo Partije verjetno    najbolje    uspeval.
   Najbolje    bi se bilo ubiti, še preden pridejo
Oceanije - in najhujše od vsega, pa    najverjetneje    je bilo to, da si je preprosto premislila
To je bilo še    najbolje   .
dobro; torej prekršiš pravila, kot    najbolje    znaš.
   Najpametneje    je bilo kršiti pravila, pa vseeno ostati
trenutka dalje, ko napoveš vojno Partiji,    najbolje   , da misliš nase le še kot na mrliča.
svoje je bil partijski svetovni nazor    najbolje    zasidran pri ljudeh, ki ga sploh niso
misel,« je rekel, »da bi bilo za naju    najbolje   , če bi kratko in malo odšla od tod,
»Tako bo    najboljše   
Premoženje in privilegije je    najpreprosteje    braniti, kadar so skupna last.
V naši družbi so prav tisti, ki    najbolje    vedo, kaj se dogaja, tudi tisti, ki
vedo, kaj se dogaja, tudi tisti, ki so    najdlje    od tega, da vidijo svet tak, kakršen
Tisti, katerih odpor proti vojni je    najbliže    razumnemu, so podjarmljeni ljudje na
Še    najbliže    temu bi bilo, da bi človek kratko malo
obvarovati bolezni, lahko potemtakem    najlažje    na skrivaj povzroči bolezen pri drugih?«
Ti trditev zmerom    najslabše    tolmačiš.«
postavlja za zakon to, kar je zanj    najboljše   , in to mora podložnik izpolnjevati.
   Najlaže    spoznaš to, če si predstavljaš najpopolnejšo
zediniti v tem, da vsaka prava oblast    najbolje    skrbi za tisto, kar ji je zaupano in
»   Najboljše    bo namreč, če se nemudoma in preudarno
označimo to, kar lahko opravimo (in sicer    najbolje   ) samo z njim?«
tem, da lahko nekaj opravimo (in sicer    najbolje   ) samo z njo.«
Zato bi rad slišal nekoga,    najraje    tebe, ki bi jo pohvalil zaradi nje
torej proti svoji volji, to je moč    najlaže    spoznati ob tejle podmeni.
Možnost, o kateri je govor, bi bila    najbolje    podana, ko bi ljudje imeli moč, kakršno
lahko ustvarimo samo tedaj, če oba    najostreje    soočimo.
omajajo obrekovanja in njihove posledice,    najbolje    prestaja preizkušnjo v pravičnosti;
Zategadelj bo    najboljše   , da ji pomagam, kakor ji pač morem.«
najbrž opaziti tudi pri drugih bitjih,    najlažje    pa pri ’čuvarju‘, ki sva ga imela pred
»Tisto, kar je treba že od samega začetka    najostreje    grajati na njih, zlasti še, če zgodba
prizadene še tako hudo krivico ali če celo    najhuje    kaznuje lastnega očeta, ki ga je užalil,
»Dalje trdimo, da tak mož    najčešče    sam sebi zadostuje za srečno življenje
strašna za bedno trpeče zemljane,    najstrašneje    pa to, če moraš od lakote umreti!
načina, spodbudnega in umerjenega, ki    najbolje    prikazujeta izraz mož v nesreči in
pomembna; pri njej namreč prodreta    najglobje    v dušo ritem in harmonija, jo najmočneje
najglobje v dušo ritem in harmonija, jo    najmočneje    prevzameta in naučita človeka plemenitega
slabosti pri umetnini kakor v naravi    najbolje    spozna tisti, ki je v glasbi pravilno
pozdravi in zaradi notranje sorodnosti    najbolje    spozna tisti, ki je tako vzgojen.«
krepostna duša lahko s svojo močjo kar    najbolje    izpopolni telo.
biti zmeraj budni kot psi, morajo kar    najbolje    videti in ne smejo biti nagnjeni k
samo s pečenim, ki ga je za vojake    najlaže    pripraviti.
»To je    najboljše    za tiste, ki se jih tiče, kakor tudi
pravkar dejal, iskati take može, ki    najbolje    varujejo svoje prepričanje, po katerem
mladeniča in moža in vse preskušnje    najbolje    prebije, tega je treba postaviti za
koder bodo lahko ljudi v notranjščini    najbolje    nadzirali, ali so pokorni zakonom,
»Pred takšno izroditvijo pa so    najbolje    zavarovani, če so v resnici dobro vzgojeni?«
Tako bodo hkrati    najbolje    varovali sebe in državo.
na nepravičnost, in tako bomo tudi    najlaže    dobili odgovor na dolgo obravnavano
Znanje, ki jo lahko, pouči, kako naj    najbolje    uredi svoje odnose do državljanov in
»Tako bo    najboljše   
»Potemtakem je    najbolje    upravljana tista država, v kateri največ
»Zdaleč    najbolje   
takim človekom se da država, ki je    najbolje    urejena, zelo dobro primerjati.«
»In ker naši državljani    najbolje    občutijo skupnost tega, kar označujejo
slabosti, ki pri njih prav tako odpadejo,    najraje    ne bi iz spodobnosti sploh omenjal.
Tako lahko kar    najbolje    opazujejo svoje prihodnje poklicno
kako in v katerem smislu jo je moč    najhitreje    uresničiti, potem potrebujem od tebe
moremo imenovati ’nekaj ‘, temveč to    najbolje    označimo kot ’nič ‘.«
V začetku bi    najlažje    prepoznaval sence, nato zrcalne podobe
mimoidoče stvari natanko prepoznal in si    najbolje    vtisnil v spomin, katere so šle mimo
države nikomur drugemu kakor tistim, ki    najbolje    poznajo načine dobrega vladanja in
»   Najboljše    bo potemtakem, da tako kakor prej imenujemo
izobrazbo, ki bi jih usposabljala, da kar    najrazumneje    postavljajo vprašanja in nanje odgovarjajo.«
»Tistega, ki se    najbolje    obnese pri vseh teh naporih, pri učenju
In tako bo mogoče    najhitreje    in najpreprosteje uresničiti državi
In tako bo mogoče najhitreje in    najpreprosteje    uresničiti državi in ustavo po naši
primernega imena zanjo ne vem, zato bo    najboljše   , da jo imenujemo kar timarhijo ali
In    najlaže   
»Seveda, saj ti mu    najzvesteje    služijo.«
»In kdor    najdlje    in najdosledneje vlada kot tiran, ali
»In kdor najdlje in    najdosledneje    vlada kot tiran, ali ni v resnici tudi
vlada kot tiran, ali ni v resnici tudi    najdlje    in najbolj nesrečen?
gospostva enega človeka nad drugimi, ki    najstrože    kaznujejo vsakogar, ki vlada nad drugimi?«
Ali ne živi tiran še    nesrečneje    kakor tisti človek, ki si ga označil
tudi ’lakomni‘ del, ker je te gone moč    najlaže    zadovoljiti z denarjem.«
»Potemtakem bi lahko ta del    najustrezneje    imenovali: del, ki je željan znanja
koliko manj veselja uživa, morda je še    najlažje    izraziti to takole.«
prijetneje, tiran pa prav tolikokrat    nesrečneje   
služi božanskemu in razumnemu bitju,    najboljše    seveda tistemu, ki ga nosi v sebi,
   Najlažje   , če vzameš ogledalo in ga nosiš povsod
»Zdi se mi, da ga    najustrezneje    lahko imenujemo posnemovalca obrtniških
in iz nje izvirajoče bolečine in bi    najraje    nenehoma tožil, je nespameten, nemočen
   Najhitreje    se vrti osmo vretence, druga po hitrosti
Pismouki in véliki duhovniki bi ga bili    najraje    pri priči prijeli, pa so se zbali ljudstva.
   Najbliže    so mu bile značajsko zapletene nravi,
daljavo Gregorja Cankarja - 840 cm -    najbolje    pove pogled na lestvico najboljših
Miloševićem zahtevala, naj ZR Jugoslavija kar    najhitreje    izroči vse, ki so osumljeni vojnih
Prvak Slovenije oziroma    najbolje    ocenjeno vino med ocenjevanimi vzorci
ko se je helikopter pričel dvigati,    najverjetneje    še pripet na varnostno žico, ki je
predsednik Clinton meni, da je za zdaj    najbolje   , če se Nato razširi le s tremi državami,«
pomanjkanja časa, 5,6 odstotka pa, ker so    najraje    doma.
   Najširše    pa se je razmahnil Magajna z najnovejšim
   Najboljše    je, dragi moj, da si jo izbiješ iz
ne od prvih ne od drugih in zato je    najprimerneje   , da se ne vtikamo vanje.
V ženskem vprašanju je    najbolje    podkovan Pettaros Ernest:
toliko psovk, da se je zdelo policaju    najboljše   , če se lepo pobere; in jo je ubral.
»He, in za take prilike je kajpak    najbolje   , da se človek slabo obleče.
Kakopak,    najbolje    bi bilo, da bi bil takrat ostal doma.
   Najbolje    je, če jo odkuriva iz vasi: na senožeti
vasi: na senožeti pojdiva, v gozd,    najbolje    v gozd, tam poznam jamo, živ krst te
   Najlažje    se krade v gneči, se je Ernest zdaj
v ječi njegov tovariš, star žepar,    najlažje    se krade v gneči, na kolodvoru, na
Molčal bo, to je v vsakem primeru še    najbolje   .
To je    najvražje    pri literaturi: snov me mika toliko
A da je bilo res poletje, je    najzgovorneje    pričalo to, da se je Kihova Jera komaj
   Najdlje    je bedela Nanca, ki je tako samevala
zanimali ti vaški mogotci, ki bi tudi nas    najraje    utopili v žlici vode.
»Nemara pa le ni bilo    najhujše   
To ga tako jezi, da bi se    najraje    zgrizel.
   Najraje    bi se pogreznili v zemljo - in ker
   Najraje    bi se pogreznil v zemljo, hkrati pa
»In hrana ... to še ni    najhuje   !
nekoliko polegla, je rekel, da bi me    najraje    pretepel, a da me ne bo, ker sem še
hčerjo enaki, zato je sklenila, da bo še    najpametneje   , če nadaljuje, kakor je začela.
   Najraje    je posedal pri starem Vogričevem pastirju
Tudi mama je rada pripovedovala, toda    najraje    samo vesele zgodbe in zaradi zgodbe
sploh ni govoril, pa tudi brata je    najraje    obšel v velikem loku.
slišal tretjič, mu bo tako hudo, da bi    najraje    takoj izginil in se na samem razžalostil
pravici povem, da kar se sadja tiče, imam    najraje    kruh.
ta glagol v življenju največ izjem,    največ    nepravilnih, težavnih oblik.
»   Najpametneje    bo, če te res pustim pri miru!«
sta oba sprevidela, da bi bilo res    najbolje   , če bi šla vsaj za nekaj časa drugam.
In prav tisto srečanje se mi je    najgloblje    vtisnilo v spomin.
A še isti hip bi se bil    najrajše    ugriznil v jezik, ker se je spomnil,
   Najbolje    je, če začne verjeti, da je bilo to
Sklenila je, da bo    najbolje   , če ostaneta, kjer sta, in da ju sploh
tem je hkrati mislila: kako je tako    najbolje   , kako hudo bi bilo Jerneju, če bi ga
»Vidiš,    najbolje    bi bilo, če ne bi bilo otrok.«
   Najpametneje    bo, če ležem in skušam zaspati.«
»Zdaj bi bilo    najpametneje   , da takoj pospravim in grem,« si je
Povsod je bilo lepo,    najlepše    pa na visoki skali nad izvirom.
»   Najlepše   !« je rekla orlica.
In    najlepše    seveda je, če pride v njivo.«
Strah ga je bilo in    najraje    bi planil v beg.
»Pri moji veri,    najraje    bi se znebil vsega tega!
   Najraje    bi šel kar takoj v Villers.
ne bi bilo nobenih odkritij več, in    najbolje    bi bilo, če bi Francoski inštitut določil
»Zlomka,« je rekel Foureau, »   najraje    bi kar vse odpravili.
je seglo v dvorano; vsi so vstali in    najraje    bi pobegnili.
   Najraje    bi crknil!
»   Najbolje    je kar takoj narediti konec.«
Torej je    najbolje    ravnati enako in v nekakšni odrevenelosti
tisto, čemur pravimo bojevitost, je    najtesneje    povezano s preziranjem smrti.
poskus, ki naj bi trajal dve leti,    največ    tri, dovolj, da bi mi pomenil enega
Kot sponzor se je še    najbolje    odrezala Iskra z dvesto dolarji, Intertrade
   Najlepše    se naravi zahvališ s spoštovanjem.
Včasih mi je uspelo, drugič bi    najraje    brcal in grizel.
Poleg bivališča    najtežje    menjamo način razmišljanja.
skupaj zdelo dovolj trapasto, da bi    najraje    enostavno pobegnil v prvo gmajno.
Strahov se da    najlaže    rešiti tako, da pljuneš istini u oči.
   Najlaže    je enostavno pobegniti ven v harmonijo
To je bilo od vsega    največ    vredno.
V ritem se je    najlepše    ujela Whitmanova poezija, malce manj
mi je stemnilo, sem vedel, da se je    najboljše    usesti.
poročijo, ko jim je petnajst let in to    najraje    z bratranci po očetovi strani, tako
   Najbolje    je, če pridem dobre volje, strah preganjam
   Najbolje    bi bilo res vse skupaj zažgati.
vsako vozilo išče svojo pot, kakor    najbolje    ve in zna.
hudournike, potem slede sipine, kjer je    najbolje    storiti enako.
   Najraje    bi mi vse, z biciklom vred zaplenili.
rute in trakove iz raztrganih odej,    najhuje    pa je bilo mlademu fantu, ki se je
podzavestno vodi nogo tja, koder je    najbolje   .
strogo semantičnem pomenu bi sceno še    najbolje    opisal kot park, vendar beseda park
spominu še zdaj, ko tole pišem, da bi    najraje    nehal, ker se opisati sploh ne da.
tiste, ki se jih bom na parah morda    najraje    spominjal.
Število gverilcev v    najtežje    dostopnih gorah sveta se je povzpelo
Prava ljubezen se    najbolje    preizkusi v odnosu do sovražnika.
predvsem njihovo sovraštvo, rešujejo    najbolje    tako, da prepuste oblast svojim sinovom
ekonomska in finančna hiša Indije in njeno    najhitreje    živeče, najbolj industrializirano in
tako sočuten, da bi jim vsem po vrsti    najraje    del eno na gobec.
Naučil sem se, da je    najbolje    tudi z ljudmi na naših ambasadah ravnati
Verjetno je    najteže    najti dober samostan.
Od vseh naštetih dežel jih je    najlaže    obiskati prav na Tajskem, drugje dostop
Morda je res    najbolje    biti ‘oštar’, kot mi je svetoval izkušen
značilno tudi prizadevanje, da bi se kar    najhitreje    razvila v sodobno potrošniško družbo
Mogoče se da frustracij    najlažje    rešiti tako, da jih izživiš.
In kdaj se še    najboljše    počutim, kdaj imam največ energije,
Tudi begunci v taborišču žive    najbolje    kadar se imajo radi in koder se znajo
emblem Indonezije, te danes največje in    najgosteje    naseljene muslimanske dežele, je še
tisti dan sprašujejo, kam greš, je    najbolje    reči jalan jalan (hodim) ali še bolje
lesa zgradil nekaj, kar nam je bilo    najbližje   .
Avstralski domačini črne polti pa še danes    najraje    žive v svojih rezervatih.
<passions>, niso med tistimi, ki jih    najbolje    poznajo, & da strasti spadajo v vrsto
No,    najbolje   , da grem kar takoj ponjo, Hegla res
Aristotelu je posvečeno    največ    prostora, Antonio Foresti ga predstavi
   Najhuje    je zjutraj, ko se prebudim v prazni
poljubnim številom dimenzij, ki pa si jih    najlažje    predstavljamo v dvodimenzionalnih modelih,
če rišemo po papirju - morda je še    najbolje   , če papir, na katerem so narisani trikotniki,
Verjetno bi bilo to    najprimerneje   : novecento, ottocento, settecento,
saj so bile najodličnejše hiše tudi    najbolje    grajene.
obstane in se usede tam, od koder se    najbolje    vidi pet velikih evangeljskih prizorov
zdaj, ko si ga začel že ti, je res    najbolje   , da kar nadaljujeva.
Tega še vedno ne razumem    najbolje   .
časa v posebni teoriji relativnosti    najbolje    ponazorimo s tako imenovano ”svetlobno
fizikalnih zakonih svetloba potuje    najhitreje    - pri paradoksu deda pa sta vlogi fizike
   Najbolje    bo, Janez, da rečeš kar prvo znamenje,
njegovem osnovnem filozofskem kredu,    najkrajše    izraženem v formuli Deus sive natura,
Evklidovi Elementi [7:137], zato je    najbolje   , svetuje Spinoza, da pri razlagi Pisma
v skladu s tem, kar se mu zdi zanj    najbolje    in kar ga najbolj zanesljivo vodi k
Sicer pa na tvoje vprašanje    najbolje    odgovarja Spinoza sam:
ali drugače povezana z religijo... še    najbolje    bo, če se pri Spinozi omejim na Etiko,
   Najbolje   , da začneva kar pri Spinozovih definicijah
dopolniva z zamislijo, da lom žarkov -    najbolje   , da si predstavljava en sam žarek,
”Prehod v Vekovih sveta morda lahko    najbolje    razumemo kot neko vrsto ’singularnosti‘:
sodobnimi kozmološkimi modeli, ker sta    najbliže    našim predstavam o idealni kozmologiji,
Pri antropičnem načelu je    najtežje    sprejemljiva predpostavka, da ”tisočera“
se s tem vprašanje dobre ubranosti    najverjetneje    zgolj preneslo na potrebo po razlagi
Wertherju preživeti, ko mu je bilo    najhuje   ... in za to mu bo zmeraj hvaležen! ...
tega vidika menimo, da je v tem hipu    najbistveneje   , da državni zbor razpolaga z mnenjem
turistične zmogljivosti - da rečem    najširše    - ki obstajajo v območju Triglavskega narodnega parka.
   Najverjetneje    prav nič.
javnih zadev kot demokratično načelo    najneposredneje    uresničuje na lokalni ravni.
Ljubljani, ta interes in ta pravica    najintenzivneje    trčita ob pristojnosti državnega in
Generalni sekretar in županja    najkasneje    15 dni pred vložilom predloga proračunskega
   Najslabše    je lani šlo povezani družbi TICT v
organizaciji pediatrične službe, ki bo    najverjetneje    narekoval tudi določeno spremembo zakonodaje.
V praksi bi bilo    najbolje   , da bi bil teden dni z otrokom oče,
ali manj enake, ampak zanje je bilo    najlaže    prodajati po utečenih poteh in kjer
čeprav pri tem hodimo spraševat za cene    najraje    k tistim, ki imajo razprodaje, ne glede
»Nemara bi za DS bilo    najbolje   , da podpre manjšinsko vlado, ki bi
registriranih imigrantov občutno manj,    največ    na Češkem, 200.000, in na Madžarskem,
tudi v Grčiji in Italiji. Azijcev je    največ    v Veliki Britaniji.
opravljali serviserji avtomobilov, ki bi jih    najstrožje    nadzorovali nadzorniki s pooblastilom
Trener Miro Požun tudi ni bil    najbolje    informiran: »Junija tudi meni poteče
Slednja bo    najverjetneje    do konca sezone sicer »krajša« za Mateja
   Najhitreje    je s preizkušnjo opravil Španec Jose Maria
etapi rallyja Dakar med avtomobilisti    najbolje    opravil z blatno progo.
   Najbolje    pri tem zaslužita obe smučarski zvezi
snegu, tako da se tu na pravi podlagi ni    najbolje    znašel.
knjiga mi je od vseh najbolj pri srcu;    najraje    jo imam poleg Pike Nogavičke.
razumevanje ter »podelitev« s sočlovekom je    največ   .
Prijateljski krog, v katerem se    najbolje    počutijo, je in ostane v domačem kraju,
vodilni državi tudi v tem pogledu godi    najbolje    v vseh premikih znotraj mednarodne
v gospodarsko razvitih državah, saj    najbolje    omogoča vključevanje aplikativne znanosti