Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/Aj (1416)


   Varneje    je bilo tako, čeprav je bil, kot je
Še več, zdaj je    bolje    kot prej vedel, zakaj jo sovraži.
ogabne, zelenkaste vode, ki je smrdela    huje    kot zelje.
vojna dobesedno neprestana, čeprav,    točneje    rečeno, to ni bila vedno ista vojna.
»Skloni se, prosim,    niže   
»Lahko napraviš    bolje   , kot je to.«
»   Niže   , prosim!«
»Takole je že    bolje   , tovariš.«
strani sobe je bila majhna točilnica,    bolje    odprtina v steni, kjer so po deset
trenirajo danes pri Vohunih - celo    bolje    kot v mojih časih.«
morda samo zato, ker je poznal njo    zaupneje    kot druge - da ima brez izjeme najbolj
res, da je povprečnemu človeku zdaj    bolje    kot pa pred Revolucijo.
hiše, boljšo rekreacijo - da živijo    dlje   , da imajo krajši delovnik, da so večji,
raketa, čeprav so rakete baje letele    hitreje    od zvoka.
Ko je prišla    bliže   , je videl, da ji desna roka visi v
Posrečilo se mu je, da se je primaknil    bliže    k njej.
»   Varneje    je.«
moški, pri katerih je spolni nagon    teže    nadzorovati kot pri ženskah, v večji
Juliji o nečem, kar se je zgodilo, ali    bolje   , se ni zgodilo nekega drugega poletnega
Povlekel jo je    bliže    k sebi.
Bilo je tako, kot bi namenoma stopala    bliže    k svojemu grobu.
Bombe so padale    pogosteje    kot kdaj prej in včasih so se v daljavi
vlago groba in nič mu zato ni bilo    bolje   , ker je že od nekdaj vedel, da grob
   Bolje    se je spominjal divjih, nemirnih okoliščin
se ladji, globoko pod njim, tonila    globlje    z vsako minuto, pa se še vedno ozirala
oči, se je prevalila in se namestila    udobneje   .
korakati sem ter tja, ko bi stoje lahko    bolje    mislil.
»   Bolje    bo, če se vrneš k svoji shrambi, Martin,«
»   Bolje   , če vam dam eno teh tablet.«
Namestil se je    globlje    v naslanjač in položil noge na predpečnik.
   Natančneje    povedano: razlogi, zaradi katerih se
stanje je zdaj skoraj univerzalno in    više    ko se vzpenjaš po lestvici, bolj je
prevajamo kot Čaščenje smrti, a ga morda    bolje    predstavlja izraz Razveljavljenje Jaza.
Morda bi bilo    ustrezneje    reči, da je vojna, ko je postala trajna,
Knjiga ga je očarala, ali    bolje   , ga je pomirila.
dobi propada, je povprečnemu človeku    bolje   , kot mu je bilo pred stoletji.
neskončnost ohraniti hierarhično družbo, sega    globlje    od tega.
strah in čaščenje, čustva, ki jih je    laže    čutiti do posameznika kot pa do organizacije.
splošno, čim bolj razumeš, za kaj gre, tem    huje    varaš sam sebe: bolj si inteligenten,
vojna histerija narašča čedalje bolj,    više    ko se vzpenjaš na družbeni lestvici.
Toda potem, ko ga je prebral, je vedel    bolje    kot prej, da ni blazen.
»Zdi se mi, da je postalo    hladneje   
»Tako je    bolje   ,« je rekla in se z zaprtimi očmi naslonila
izginila, pač pa mu je bilo včasih    bolje   , včasih slabše, in v skladu s tem so
pa mu je bilo včasih bolje, včasih    slabše   , in v skladu s tem so se mu širile
Kadar mu je postalo    slabše   , je mislil le na bolečino samo in na
Kadar mu je bilo    bolje   , ga je pograbil preplah.
Na O'Briena je mislil    pogosteje   , z migljajočim upanjem.
nekje ali drugod je trpela, mogoče    huje    kot on.
taboriščno posteljo, samo da je bila    više    od tal in da je bil nekako pritrjen
Na koncu so ga nadležni glasovi    temeljiteje    zlomili kot škornji in pesti stražnikov.
   Laže    je bilo vse priznati in vsakogar zaplesti.
»Zastavil bom    natančneje   
»   Bolje   ,« je rekel O'Brien.
V nekem smislu je segalo to    globlje    od prijateljstva, bila sta zaupnika.
Ko bi bil mogel, bi se bil zaril    globlje    v posteljo.
Prsi so se mu dvigale in padale malo    hitreje   .
Prišel je    bliže    postelje.
Tisočkrat    bolje    kot Winston je vedel, kakšen je svet
rokah - vse to se bo nadaljevalo in še    huje   
»Denimo, da se nam zahoče, da se    hitreje    izrabimo.«
Pomaknil se je    bliže    ogledala.
IV Bilo mu je veliko    bolje   .
To je bilo    teže    kot privoliti v razumsko discipliniranost.
nekoliko v stran, tako da je Winston    bolje    videl tisto reč na mizi.
O'Brien je pomaknil kletko    bliže   .
Kletka je bila    bliže   ; pomikala se je čedalje bliže.
bila bliže; pomikala se je čedalje    bliže   .
Imel je celo službo, sinekuro,    bolje    plačano, kot je bila njegova prejšnja
arhaičnih oblik, ki so jih nameravali    pozneje    zatreti.
   Preprosteje    bo obravnavati vsak razred ločeno,
izredno majhno, njihov pomen pa dosti    strožje    določen.
pomen skoraj enako dobro - pravzaprav    bolje    - izražala beseda nedober.
mogoče slediti krivoverski misli kaj    dlje    kot do ugotovitve, da je krivoverska.
človek onstranskim stvarem bližji in jih    jasneje    vidi.
»To se glasi mnogo    bolje   
Izražaj se samo malo    točneje   
Toda razmisliva stvar    natančneje   !
ti vsaj za nas ni mar, ali nam gre    slabše    ali bolje, ko ne vemo za pravi pomen
nas ni mar, ali nam gre slabše ali    bolje   , ko ne vemo za pravi pomen tvojih besed.
definiciji pravega zdravnika si menil, da se    pozneje    ni treba več togo držati pojma (oznake)
treba premisliti, kar sva si pustila za    pozneje   , namreč: ali živijo pravičniki bolje
pozneje, namreč: ali živijo pravičniki    bolje    kakor nepravičniki in ali so srečnejši.
Vendar pretresiva stvar malo    natančneje   !
24. »Sedaj, mislim, tudi    bolje    razumeš moje prejšnje vprašanje, ali
narobe, znanje in krepost; in ko je bila    pozneje    izrečena beseda, da je nepravičnost
si želim, da ti po drugi strani čim    temeljiteje    prikažeš slabe strani nepravičnosti
potem ga imajo vsi, ki ga vidijo, za    skrajnje    omejenega in neumnega človeka; drug
dade celo se bogovi, dasi vse    više    stoje po vrlosti, oblasti in sili!
mora ravnati, da si bo življenje čim    bolje    ukrojil!
okoliščinah lahko upamo, da se bomo    lažje    povzpeli do cilja naše raziskave?«
»Tako    lažje    nastanejo številnejša in lepša dela,
življenja bodo tudi zdravnike mnogo    pogosteje    potrebovali kakor prej?«
pomembno, da je vse kar zadeva vojno, čim    bolje    opravljeno?
oprostiti drugih dejavnosti in jih tem    skrbneje    izučiti in izuriti v njihovi obrti.«
otrokom že od mladega, in podobno morajo    pozneje    zanje, ko odrastejo, pisati tudi pesniki.
vplivov spremeni tolikanj manj, kolikanj    bolje    je izdelano in ohranjeno?«
Že    huje    reči si prebilo!
»Morda boš tako    bolje    razumel: vse, o čemer nam poročajo
potrebuje za svoj poklic, potem svoje delo    slabše    opravlja ter sinove in druge vajence
»Oh, to je še mnogo    lažje   
kakor pravi pregovor, eno veliko - ali    bolje    rečeno - samo primerno nalogo.«
z namenom, da iz prepričanja in čim    popolneje    sprejmejo vase zakone, kakor sprejme
Vendar bomo o njem, če ti je prav,    natančneje    razpravljali kdaj drugič.
ki smo jo začeli v upanju, da bomo    laže    spoznali pravičnost pri posamezniku,
»Sporazumimo se še    natančneje    o tem, da ne pride pozneje do kakšnih
se še natančneje o tem, da ne pride    pozneje    do kakšnih dvomov.
Če se    pozneje    pokaže, da stvar ni taka, potem seveda
ali majhni količini, skratka po neki    ožje    določeni pijači?
določenih okoliščin spremeni v poželenje po    bliže    določenem objektu.«
ugotovili, morajo priti najboljši možje čim    pogosteje    v stik z najboljšimi ženami, in narobe,
najboljšimi ženami, in narobe, najslabši čim    redkeje    z najslabšimi.
življenje čuvarjev mnogo boljše in    lepše    kakor življenje olimpijskih zmagovalcev,
»Čim dalje tako govoriš, tolikanj    teže    se nam boš izmuznil.
»Vendar bi bilo moč to razliko še    natančneje    pojasniti, ko bi razpravljali samo
se splošno izobražujejo, temveč tudi    pozneje   , v veliki večini prav čudni - da ne
Toda poslušaj primero, ki ti naj še    jasneje    pokaže, kako previden sem z njim !
»Nisem pa takrat stvari    natančneje    obrazložil iz strahu pred vašimi ugovori,
tem lotevajo najtežjih poglavij, da    pozneje    filozofiji prej ali slej obrnejo hrbet.
zanimanje za filozofijo - z malo izjemami -    temeljiteje    kakor Heraklitovo sonce, ki vsaj znova
Pojasni mi to malo    natančneje   
Oglejmo si še    natančneje    podobo dobrega!«
Vendar boš    laže    razumel, če za uvod tole povem.
samo prazne ničevosti, zdaj pa da je    bliže    resničnosti in bolje vidi, ker je njegov
zdaj pa da je bliže resničnosti in    bolje    vidi, ker je njegov pogled obrnjen
da je bilo to, kar je prej gledal,    resničneje    kakor to, kar mu zdaj kažejo?«
podobe ljudi in drugih stvari v vodi,    pozneje    nje same.
Stvari na nebu in nebo samo bi    laže    opazoval ponoči ob svetlobi zvezd in
spomin, katere so šle mimo prej, katere    pozneje    in katere sočasno, ter tako najlažje
povzročajo tolikanj več zla, kolikor    bolje    vidijo.«
boste navadili teme, boste videli mnogo    bolje    kakor tisti tam spodaj.
ali zavrzi moje mnenje, da vidiva čim    jasneje   , ali so moje domneve pravilne ali ne.«
»Poskušal ti ga bom    podrobneje    razložiti.
   Bolje    me boš razumel, če ti to razložim na
vojskovanja in zaradi duše, da se tako    laže    odvrnejo od sveta nastajanja k resnici
»In šele zdaj, ko smo    podrobneje    spregovorili o matematični stroki,
korist, da se jim bistri um in da začno    hitreje    dojemati.«
pomembnejše območje rabi našemu namenu, da    bolje    spoznavamo idejo dobrega.
Toda razloži mi še    jasneje   , kaj pravzaprav misliš.
opustili, dragi Glavkon, da ne zaidemo še    globlje    v razpravljanje, kakor smo že.«
znanostih s silo, temveč z igro, da čim    bolje    spoznaš, za kaj so posamezni nadarjeni.«
posamezniku, temveč pri državi, kjer so    jasneje    izoblikovane?
ukvarjali z oderuškimi denarnimi posli in    redkeje    bi prihajalo do nepravilnosti, o katerih
načinom življenja, in sicer ne v tem, kdo    lepše    ali grše, boljše ali slabše živi, temveč
življenja, in sicer ne v tem, kdo lepše ali    grše   , boljše ali slabše živi, temveč kdo
sicer ne v tem, kdo lepše ali grše,    boljše    ali slabše živi, temveč kdo prijetneje
tem, kdo lepše ali grše, boljše ali    slabše    živi, temveč kdo prijetneje ali teže
boljše ali slabše živi, temveč kdo    prijetneje    ali teže živi, kako naj potem spoznamo,
slabše živi, temveč kdo prijetneje ali    teže    živi, kako naj potem spoznamo, kdo
   Više    se nikoli ne povzpnejo, zgornjega pravega
kralj živi sedemstodevetindvajsetkrat    prijetneje   , tiran pa prav tolikokrat nesrečneje.«
Toda ker je v duhu    laže    oblikovati kakor v vosku in podobnem
nas podreja človekovi oblasti, ali    bolje    rečeno tistemu, kar je božanskega v
sužnji, temveč menimo, da je za vsakogar    koristnejše   , če služi božanskemu in razumnemu bitju,
v našo državo, kakor se mi zdi, še    jasneje   , ko smo človeško dušo razčlenili in
Ali    bolje   : odgovarjaj!«
res lahko ljudi vzgajal in jih delal    boljše    ter se pri tem ne bi omejeval le na
»Pretresimo zdaj    temeljiteje    to trditev, da ne ostanemo na pol poti!«
»Takrat smo rekli, da pravični mož    laže    kakor drugi ljudje prenese hude udarce
da mora za njo umreti ali prej ali    pozneje   , pač v skladu s tem, ali se ji bolj
se nam bo zdela mnogo lepša in mnogo    jasneje    bomo spoznali njeno pravičnost in nepravičnost
zapeljuje, ga izderi in vrzi od sebe; kajti    bolje    je zate, da zgubiš en ud, kakor da
zapeljuje, jo odsekaj in vrzi od sebe, kajti    bolje    je zate, da zgubiš en ud, kakor da
Kaj je    laže    reči: ‘
Resnično vam povem:    laže    bo na sodni dan sódomski in gomórski
Tiru in Sídonu bo na sodni dan    laže    kakor vama.
vam sódomski deželi bo na sodni dan    laže    kakor tebi.«
Končno bo s takim človekom    huje   , kot je bilo prej.
malih, ki vame verujejo, bi bilo zanj    bolje   , da mu obesijo mlinski kamen na vrat
   Bolje    je zate, da prideš pohabljen ali kruljav
   Bolje    je zate, da prideš z enim očesom v
posvarila, naj umolkneta, onadva pa sta še    močneje    zavpila:
Toda    pozneje    se je premislil in šel.
in kumine, opustili pa ste, kar je    pomembnejše    v postavi: pravičnost, usmiljenje in
   Pozneje    so prišle še druge družice in klicale:
Kaj je    laže   ?
teh malih, ki verujejo vame, je zanj    bolje   , da mu obesijo mlinski kamen na vrat
   Bolje    je zate, da greš pohabljen v življenje,
   Bolje    je zate, da prideš kruljav v življenje,
   Bolje    je zate, da greš z enim očesom v božje
   Laže    gre kamela skozi šivankino uho kakor
   Bolje    bi bilo zanj, da bi se ne bil rodil.«
Kaj je    laže   ?
Povem vam,    laže    bo Sódomi na tisti dan kakor temu mestu.«
Toda Tiru in Sídonu bo na sodni dan    laže    kakor vama.
prebivajo; in nazadnje bo s takim človekom    huje   , kot je bilo prej.«
Prijatelj, pomakni se    više   !’
   Laže    bi prešla nebo in zemlja, kakor da
   Bolje    je zanj, da mu obesijo mlinski kamen
   Laže    gre kamela skozi šivankino uho kakor
Ko je prišel    bliže    in zagledal mesto, se je zjokal nad
Nato je vdovo vzel drugi,    pozneje    tretji in tako vseh sedem; umrli so
   Pozneje    ga je Jezus srečal v templju in mu
je eden izmed dvanajsterih, ki ga je    pozneje    izdal.
Za vas je    bolje   , da en človek umrje za ljudstvo in
eden izmed njegovih učencev, ki ga je    pozneje    izdal, je rekel:
ti zdaj še ne razumeš, a spoznal boš    pozneje   
zdaj ne moreš za menoj, prišel boš pa    pozneje   
»   Bolje    je, da en človek umrje za ljudstvo.«
Nato so jima še    huje    grozili.
prikazen, in se hotel približati, da bi jo    bolje    videl.
Prosili so ga, naj bi ostal še    dlje   , pa ni privolil.
slišala, ga povabila k sebi in mu še    podrobneje    razložila božji nauk.
dne smo se prepeljali na Sámos in dan    pozneje    prišli v Milét.
k vam, češ da bi radi njegov primer    podrobneje    raziskali.
pred zbor starešin, češ da bi radi    podrobneje    raziskali njegov primer.
Med njimi ni ostal    dlje    kot osem ali deset dni, nato se je
o postavi znaš razločevati, kaj je    boljše   , če si prepričan, da si vodnik slepim,
iz spanja, zdaj je naše zveličanje    bliže    kakor takrat, ko smo vero sprejeli.
Vendar sem vam mestoma napisal nekoliko    drzneje   , da bi vas spomnil na to, kar že veste;
obvladati, naj se poročijo, ker je    boljše   , da se poročijo, kakor da bi jih žgalo.
prav, kdor pa jè ne omoži, stori še    bolje   .
večje spoštovanje in z manj uglednimi    lepše    ravnamo.
   Pozneje    sem po treh letih šel v Jeruzalem,
nastala šele štiristo trideset let    pozneje   , ne more razveljaviti tako, da bi bila
Poslal sem ga torej čim    hitreje   , da bi ga spet videli in se razveselili
presoditi, pri drugih pa so vidni šele    pozneje   .
in    pozneje   :
da bi pričeval o tem, kar naj bi se    pozneje    oznanjalo.
Ker je Bog hotel dedičem obljube še    močneje    pokazati, da je njegov sklep neomajen,
   Pozneje    pa daje tistim, ki so šli skozi njegovo
pa prosim: molíte, da bi vam bil čim    hitreje    vrnjen.
veliko učiteljev, ker veste, da bomo    strožje    sojeni.
napovedoval Kristusu namenjeno trpljenje in    kasnejše    poveličanje.
Če že hoče božja volja, je pač    bolje   , da trpite zaradi dobrih del kakor
Za take bi bilo namreč    bolje   , če ne bi bili spoznali poti pravičnosti,
izrazno prizorišče pa je bilo gledališče,    natančneje   , oder ljubljanske Drame, na katerem
podjetja organizirani trg ovrednoti    više    od sivega.
Približno leto dni    pozneje    je odstopila takratna uprava in na
streljaj od postojnskega letališča,    natančneje    pri cerkvici sv. Danijela v Zalogu,
pred srednjeevropskimi kandidatkami,    pozneje    pa izgubila »propulzivnost«, kar je
Še    jasneje   : naš položaj ne bo niti tako dober,
Zdaj ni nobenega dvoma    več   : od 1. julija bodo avtomobili bistveno
ratifikacija pridružitvenega sporazuma vse    bliže   .
organizacije, ki med drugim skrbijo za prevoze    huje    prizadetih invalidov.
sindikatov pa sta si, tako se zdi, še    dlje   , kot sta bili na začetku stavke.
podprla zamisel, da bi bilo za Izolo    bolje   , če bi skušala razvijati svoj turistični
Pravilnika, ki bi    podrobneje    urejal postopek izvedbe referenduma,
gibanjem dejanskih plač, ki naraščajo    hitreje    od izhodiščnih.
   Natančneje   , 68. člena, ki zdaj izključuje možnost
2-499) Jožeta K., njegov sin Žiga pa je    laže    ranjen.
formalno traja že dve leti, sicer pa še    dlje   .
sodobnejšo ustanovo, ki naj bi tudi    aktivnejše    podpirala prestrukturiranje gospodarstva.
po prvih zdravniških prognozah sta    huje    ranjeni dve učenki in šofer avtobusa.
podporo Sloveniji, ki bi jo bilo vedno    teže    zaustaviti.
podpore Sloveniji, ker bi ga bilo vedno    teže    ustaviti«.
   Slabše    kaže zasebnim sobam in kampom.
predsednika RS Milana Kučana, ki se je    pozneje    srečal z občinskim svetom občine Brda .
morala biti po besedah Metoda Dragonje    lažje    rešljiva.
kolektivnih pogodb, ne morejo rasti    hitreje    kot izhodiščne plače.
Vedno    tesneje    mu je pri srcu.
Hodimo, vedno    više   , vedno više.
Hodimo, vedno više, vedno    više   .
nam je pela, o, še vedno pela in še    močneje   .
Neda se še    tesneje    privija k njemu in prsi napete, kakor
žalostni, ponižani in razžaljeni, da boste    laže    prenašali žalost, ponižanje in razžaljenje,
Malo    nižje    na pobočju je šola.
Poznati drugo pa je še    lepše   , in še več - dolžnost.
Njegov glas reže med bore vse    huje    in huje:
Njegov glas reže med bore vse huje in    huje   :
ilovnato zemljo pozimi, da bo čez leto    bolje    obrodila.
Sonce se vozi zmerom    niže   .
Višje so senožeti in gmajne in še    višje    so planine.
Stopila je na prag, da bi    jasneje    videla, če morda že ne prihaja pismonoša.
Spustil se je    niže   .
odprl oči, Vrata so prihajala vedno    bliže   .
trpljenje sta se v njej zgostili in    tesneje    objeli moje sovaščane.
nihče se ne zmeni zanje, ker je dovolj    bolje    ohranjenih žensk; ali naj začnejo krasti,
brez posebnih dogodkov, ki bi se ji    jasneje    zarisali v spomin.
je napela na prsih, kri je nekoliko    hitreje    zaplala po žilah, poljubila se je prvič,
kadar bodo oni zmagali, se je malo    dlje    ustavil pred njim.
hčerke dorasle, se je vse obrnilo na    bolje   .
No, Matilda bi storila    bolje   , če bi bila šla v Brazilijo.
V bodoče bom vsekakor    strožje    postopal, po paragrafih!"
se zgodi, da se tu pa tam nad kakim    boljše    ohranjenim sklonijo brezposelni in
takih misli tembolj legajo nanj in tem    tesneje    se ga oklepajo.
»Ne, ulezite se in mirujte« je dejal    tišje    in izginil.
Ludvik si potisne klobuk    globokeje    na oči in polglasno meni:
na to še pomislil ni - pač pa, da bi    lažje    in hitreje raztreščili skale in razširili
pomislil ni - pač pa, da bi lažje in    hitreje    raztreščili skale in razširili vinograde.
obraza, je zamižal, da bi si v temi    lažje    zarisal njeno podobo.
Od tistega dne je    pogosteje    prihajala v mlin, posebno ob večerih,
se je zgrel, mu je počasi postajalo    prijetneje    pri srcu; zaprl je veke in zaplaval
Otrok je še    huje    zavreščal.
Začela je    pogosteje    zahajati v kavarno,
strani ji je bilo prav zaradi tega še    huje   , ker so lahko s prstom kazali nanj.
Kleli so izdatno in se še    izdatneje    usekavali s prsti, postajali so na
Kri mu je    hitreje    zaplala po žilah, večkrat se je ustavil
ne bodo tako predrzni, da bi si jo    natančneje    ogledali.
Veliko    bolje    se ti godi kakor vsem drugim, ki pridejo
Zdaj pa je zmeraj    hujše   .
lahko videla, zato se je stisnil še    globlje    v vrzel in se potuhnil.
je rekel in prisedel    bliže   . »
Zdaj je tudi otrokom    lažje    pripovedoval pravljice.
»Še    slabše   , ustrelili so ga.«
Slednjič pa je razmislil, da je vendar    bolje    biti bajtar na svojem kakor hlapec
Mislil je tudi, da mu bo pri Medvedu    bolje   , kakor je bilo.
Sčasoma bo že    bolje   : ko se bodo ženine sestre poročile,
In tako se je iz dneva v dan    globlje    pogrezal v sočne razore, dokler ni
Počasi je prihajalo    bliže   .
oziral po grebenih, ki so prihajali    bliže    in bliže in vedno više silili v nebo.
grebenih, ki so prihajali bliže in    bliže    in vedno više silili v nebo.
so prihajali bliže in bliže in vedno    više    silili v nebo.
dopisnic ni bilo več in Žef se je vsak dan    globlje    potapljal v pozabljenje.
ko je izpil dva kozarčka žganja, še    huje    pekla.
Še    slabše    je bilo s staro materjo Anco.
Bilo bi pač vseeno in nemara celó    bolje   , če bi otroku prinesel škrnicelj cedel,
še z večjo naglico kot druge dni in    globlje    v večer.
Spočetka mu ni nihče nič rekel, toda    pozneje   , ko ni bilo pri hiši skoraj ničesar
pa smo se v tistih povojnih letih še    strože    razdelili med »dedce« in »babe«.
grozodejstev in da moramo zaradi tega z vami    strože    ravnati.
Stopil sem še korak    bliže   .
In vse poslušam do konca: dan    hitreje    mine, pa še naučim se marsikaj.«
mu je trgovka pripravila, je stopil    bliže   , položil denar na mizo, spravil kruh
Čim    bliže    je prihajal, tem bolj neodločni so
ter jih opekel na ognju, da bi jih    laže    zvil.
mu potem pokleknil na prsi, da bi ga    močneje    zategnil.
Možje pa so stvar zgrabili veliko    globlje   .
Drugič naj se    bolje    ozre po cerkvi in naj premožne kmetice
srobot prav tako drži, veriga pa še    bolje   , toda Kuščar je njegove besede preslišal.
Potem sta se    globlje    zagrebla v slamo in pomaknila luč k
karte in urezala »briškolo«, da bi    hitreje    minila noč.
Stopil je    bliže   , žena je poiskala njegovo roko in jo
»To že,« je rekla Zinka in stopila    bliže   .
To pa je šlo že    teže   .
Tudi Venček se je    vestneje    in poslušneje oprijel dela.
Tudi Venček se je vestneje in    poslušneje    oprijel dela.
»Kaj, izmažem?« je Venc stopil    bliže    in spet položil poziv na mizo.
vest ga je tako prizadela, da se je še    globlje    pogreznil v pijačo; popival je, se
»   Močneje   !« je zakričal Izidor in zavrtel z roko,
»Da,    močneje   !« je zatulil Moj Jezus.
bridkosti - njegov glas pa je plaval    više    in više, votlo in pretresljivo.
- njegov glas pa je plaval više in    više   , votlo in pretresljivo.
prav to srce se je začelo dramiti in    hitreje    utripati.
šel, se je Venc znova stulil in še    vztrajneje    molčal.
»Kaj drugega?« je    strože    vprašal Peter, ki je Vencu večkrat
Stisnila se je še    tesneje    k njemu, tako da ga je skoraj zakrila
držal doma, ker ga je teta Marjanca    strože    vzela v roke.
ljudeh, s katerimi so na zemlji delali    slabše    kakor z obrisnicami, zato so pa v nebesih
Bilo mu je    laže    pri duši, toda saj vsi vemo, kako brezupno
vprašal Šmonov Izidor in porinil štulo še    globlje    v žep.
Zinkina šala se je    hitreje    raznesla po vasi, kakor če bi jo župnik
besedi, ki sem jih pravkar bleknil?« je    tiše    dejal Izidor, ker ga je začela peči
Zmerjal je    huje    ko po navadi in trdil, da je vse to
»No, da, lahko bi malo    dlje    posedel.
pihali vetrovi, toda pihali so vse    lepše    in prijetnejše.
vetrovi, toda pihali so vse lepše in    prijetnejše   .
svoj široki plašč ter ga vlekla počasi    više    in više skozi hoste in čez gmajne na
plašč ter ga vlekla počasi više in    više    skozi hoste in čez gmajne na visoke
držijo,« je stvarno pripomnila Mica, ki bi    laže    živela brez kruha kakor brez pravhanja.
medtem nota lahko ušla; sklonil se je še    niže   , skoraj klecnil je, kakor bi hotel
zakristije privihral župnik, ki se je danes    hitreje    oblekel kakor po navadi.
nikdar ne živi, in če živi, bi mu bilo    bolje   , da ne bi živel.
Saj težko jih je rediti, a še    teže    je, če ti umirajo.
Zvonovi so vedno    glasneje    in prepričevalneje klicali:
Zvonovi so vedno glasneje in    prepričevalneje    klicali:
Zmeraj    huje    ga muči, kakor bi mu vest začela očitati
Kaj je to?" se zdaj že    globlje    nekje vprašuje njegova zavest.
In vzpenja se    više    in više in sije in sije in izpije vso
In vzpenja se više in    više    in sije in sije in izpije vso roso.
To je vsekakor    lepše    in lažje tudi,’ se je smejal.
To je vsekakor lepše in    lažje    tudi,’ se je smejal.
bajtarji, kakor sva midva in Kozjekar, bomo    lepše    živeli, delali kaj pametnejšega ...
   Niže   , pod lazom, je šumela čez skale.
Krožil je v velikem loku ter se spuščal    niže    in niže.
velikem loku ter se spuščal niže in    niže   .
Dolina se je pogreznila    globlje    v zemljo, gore pa so se pognale više,
globlje v zemljo, gore pa so se pognale    više   , se zaostrile, se strnile in se zarile
»Nikamor!« ponovi še    ostreje   , a ker vidi, da jim z besedo ni zadušila
cvetu kakor živi plamen, se danes še    globlje    nagiblje čez ograjo.
praznem nebu kroži jastreb ter se spušča    niže    in niže, skozi prazno vas pa leti rdečelasi
kroži jastreb ter se spušča niže in    niže   , skozi prazno vas pa leti rdečelasi
s kazalcem v svojega moža, ki je še    globlje    potisnil glavo med kolena.
Pisker ti odbijem z vratu, da boš    laže    govoril!«
jim, da se je dolina spet pogreznila    globlje    v zemljo.
neskončno praznino in začela padati, padati    hitreje    in hitreje.
in začela padati, padati hitreje in    hitreje   .
počasi, potem pa mu prsti začno vedno    hitreje    prebirati gumbe.
In noge topotajo vedno    hitreje    in vedno bolj odločno:
švisti pod nogami, ki se premikajo vedno    hitreje   , skoraj nestrpno.
zidom, sega do klanca, ki je dober meter    niže   .
predpasnikom briše zasolzene oči, da bi    bolje    videla;
Boris bere nekoliko    hitreje    in glasneje:
Očka Orel stopi    bliže    in pokaže na žepe:
Nato se pomakne    bliže    ter nekoliko tiše in v zadregi doda:
Nato se pomakne bliže ter nekoliko    tiše    in v zadregi doda:
in jih trmasto potisne nazaj in še    globlje   .
navdušeno ponovi Giusto, stopi korak    bliže    in se pripravlja, da bi začel razlagati:
Sova stopi korak    bliže    in jo gromovito nahruli:
more se premagati, da ne bi stopil    bliže   .
Vaščani silijo    bliže    in čakajo.
zahtevno oglašajo vaščani in silijo še    bliže   .
pa nenadoma izbruhne; govori vedno    hitreje    in vedno glasneje, skoraj živčno:
strmijo v debele snežinke, ki naletavajo    gosteje    in gosteje ...
snežinke, ki naletavajo gosteje in    gosteje    ...
globokimi pogledi povedo, da bo treba še    više    v gore - v nove muke, v hajke v sneženih
Divje vpitje se vali    bliže    in bliže in bliže ...
Divje vpitje se vali bliže in    bliže    in bliže ...
Divje vpitje se vali bliže in bliže in    bliže    ...
udari v bližino, sovražni hrup se vali    bliže   , bliže, bliže - a strojnica molči ...
bližino, sovražni hrup se vali bliže,    bliže   , bliže - a strojnica molči ...
sovražni hrup se vali bliže, bliže,    bliže    - a strojnica molči ...
Vedno    huje    pritiska na sprožilca in vedno bolj
šaržer in sproži, a se kmalu začne še    huje    zibati.
Hrup se vali    bliže    in bliže ...
Hrup se vali bliže in    bliže    ...
poje vedno glasneje in stopa vedno    hitreje   ; sklonjene glave se dvigajo, upognjene
Nato stopi nekoliko    više   , na kup zrušenega zidu, in z radostnim
oči,« počasi reče Obrekarica in pomakne    bliže    skodelico vročega mleka.
Nato stopi    bliže    in jo začne priganjati:
počasi odgovori očka Orel in po premolku    tiše    doda:
pogleda okrog sebe, se pomiri in nato še    hitreje    gre navkreber.
Drejc se ne okrene, temveč še    više    dvigne trš in še silneje udari z njim
okrene, temveč še više dvigne trš in še    silneje    udari z njim po tnalu.
Nato zagrmi    bliže    in glasneje.
Grmenje se vali    bliže    in bliže.
Grmenje se vali bliže in    bliže   .
   Više    in više dviga svojo razbrazdano, izsušeno
Više in    više    dviga svojo razbrazdano, izsušeno in
zibljeta po dvižnem mostu in spet lezeta    više    in više med divje skalovje.
dvižnem mostu in spet lezeta više in    više    med divje skalovje.
se zavzame Nančika in se skloni še    niže   .
Tildica se pomakne    bliže    in, medtem ko jo Drejc poseda in zavija
»Bolj mehka ...« nadaljuje Drejc še    topleje    in tiše, »bolj tiha ...«
mehka ...« nadaljuje Drejc še topleje in    tiše   , »bolj tiha ...«
snežinke, ki jih glasna burja seje vedno    gosteje   , in s poslednjimi močmi mehko ponavlja:
Glava ji zdrkne še    niže   .
Sneg naletava    gosteje    in gosteje.
Sneg naletava gosteje in    gosteje   .
Kutschera stopi korak    bliže    in ga zaničljivo premeri.
stisne čeljusti, mu dvigne glavo še    više    in besno zasika:
Krogle vedno    gosteje    žvižgajo okrog njiju.
napetih obrazih in nadaljuje vedno    odločneje   , a topleje:
obrazih in nadaljuje vedno odločneje, a    topleje   :
jasno, da bo borba na Primorskem, ali    točneje    rečeno, borba za Primorsko, trda do
Komandant se zravna in nadaljuje    odločneje   :
ustašev gre mimo njih in se vzpenja    više    proti vrhovom.
in nato oba hkrati skočita nekoliko    niže    in se stisneta za drugo skalo.
Vedno    drzneje    stegujeta glavi iz zaklona in strmita
je posušila solze, zato pa mu je še    huje    razplamenela žgočo bolečino, ki mu
Prižela je Zmago še    tesneje    k sebi in po dolgem premolku dodala
moža, ki se še ni premaknil, in vedno    jasneje    je videla, kako je ves skrušen in nebogljen:
celo čutil, da mora biti ženi zdaj    laže    pri srcu, kajti zatajen greh je najhujša
ponovil okajeni pismonoša in začel še    hitreje    mežikati.
Počasi ga je    tesneje    in tesneje objemala prijetna in topla
Počasi ga je tesneje in    tesneje    objemala prijetna in topla omotica.
je bilo večje in večje, prihajalo je    bliže    in bliže - in nenadoma je bila tik
večje in večje, prihajalo je bliže in    bliže    - in nenadoma je bila tik
»Toda spal bom    mirneje    kakor ti!«
stopili iz hiše ter se začeli pomikati    bliže    in bliže.
hiše ter se začeli pomikati bliže in    bliže   .
»Baba prismuknjena, v temi se luč še    bolje    vidi!« se je zaničljivo obregnila Lužnica.
»Sicer pa, čimbolj bo neumen,    laže    bo živel.«
   bolje    zanj, zanjo, pa tudi za »mrho«, to
Katra je molčala, se še    globlje    sklonila in se nato glasno useknila
Sonce se je dvigalo    više    in više, Matic pa je strgal in strgal
Sonce se je dvigalo više in    više   , Matic pa je strgal in strgal vedno
Matic pa je strgal in strgal vedno    hitreje    ter vedno hitreje zvonil z nogama,
strgal in strgal vedno hitreje ter vedno    hitreje    zvonil z nogama, kakor bi se hotel
Stisnil je zobe, še    tesneje    objel trebuh z rokama, kakor bi ga
Nato so stopili    bliže    in se sklonili nadenj.
kakor bi se z dolino vred pogreznil še    globlje   .
»No, stopiva    hitreje   , da se pogrejeva,« je rekel oče in
Zakaj se mlinsko kolo na lopatice vrti    hitreje   , kakor se vrti kolo na koritca?
Gospodinjila je slabo, gospodarila še    slabše   .
sadil - vse bi bilo urejeno še stokrat    lepše   , kakor piše v ‘Umnem kmetovalcu’...
   Lepše    ni.
po vseh belih, že zasneženih gorah,    više    in više dvigale široke črne lestve.
belih, že zasneženih gorah, više in    više    dvigale široke črne lestve.
belih stenah skalnatega Krna, dviga se    više    in više, do vrha, do samega neba.
stenah skalnatega Krna, dviga se više in    više   , do vrha, do samega neba.
Tukaj je    lepše   .
In zato mu je bilo    teže    pri srcu, ker se je sam tako slepo
Zazibalo me je ter me začelo dvigati    više    in više.
me je ter me začelo dvigati više in    više   .
Martin pa me je še enkrat sunil in še    globlje   .
Očitno se je nečesa spomnil, ker žveči    hitreje    in mi z
- Da je    laže    pobijal tiste, ki niso znali Goetheja.
Zmeraj    hitreje    se bližava drug drugemu.
Trdo sem zamižal, da bi pogledal    globlje    v spomin, toda imena nisem zagledal.
Prihajala je    bliže    in bliže ter me hkrati vlekla vase.
Prihajala je bliže in    bliže    ter me hkrati vlekla vase.
   Tesneje    in tesneje me je objemala ter me prevzemala.
Tesneje in    tesneje    me je objemala ter me prevzemala.
dvorogi vrh hiti po zvezdnatem nebu vedno    hitreje    in hitreje.
po zvezdnatem nebu vedno hitreje in    hitreje   .
valovom, ki se z nezadržno silo vedno    hitreje    in vedno glasneje valijo iz prihodnosti.
kako se mu vaščani posmehujejo, še    zlobneje    pa se seveda posmehujejo očetu, češ
Še    globlje    pa so mu zdaj segle zadnje materine
vidiš, - se je oddahnil oče in takoj    živahneje    nadaljeval:
po sobi kakor lev po kletki in vedno    hitreje    vrtel svojo dolgo desnico po zraku,
nahrbtnik, da se knjige ne bi trgale, in    hitreje    stopil.
Še    huje    pa je bilo, ko sem se vrnil domov in
je dodal    tiše    in me ošvrknil s pogledom, ki ga nisem
vas je tako rekoč rešila, da niste še    globlje    zabredli v najhujši zločin, ki ga
nočni hlad in se v širnem prostoru    laže    spuščala pod nebo.
Če je cel roman, bo le    pametneje   , da ga odloživa na jutri, kaj?«
mu nekoč rekli, da je tako cesarju    ljubše   , pa tudi zato, ker se je skozi ta podpis,
Zemlja se je vrtela    bliže    in bliže k soncu, segrela se je in
Zemlja se je vrtela bliže in    bliže    k soncu, segrela se je in uporno poganjala
Premikala se je    počasneje    in zelo previdno, kakor bi se bala,
smukali in klestili koruzo, da bi zrnje    laže    posrkalo še poslednjo sončno moč, ko
se je potuhnil, da so oblaki zdrseli    niže   , nato pa je planil kvišku, vzbočil
zraven pa je brez prestanka pel, zdaj    tiše   , zdaj glasneje:
brez prestanka pel, zdaj tiše, zdaj    glasneje   :
deda, mu hudobno pomežiknil in    tiše    dodal:
in jo je zdaj bogve zakaj dvignila    više   , ga je obsvetljevala z vseh strani.
Nato je stopil korak    bliže   , me s palcem in kazalcem vščipnil za
Stopili smo    bliže    in se molče zazijali vanjo.
Prihajal je    bliže   , jaz pa sem s pogledom iskal njegov
zbadali okrog ovinka, potem so se začeli    močneje    otipavati s psovkami ter si kar takole
je rekel    mirneje   , sam odprl vrata na skedenj in zlezel
je rekla    tiše    in se vprašujoče ozrla v teto in strica.
je pokimala Božena, ki si je    tesneje    zavezovala čevlje.
Nato me je Silvija še    močneje    pocuknila in veselo zaklicala:
pobočjih, na pologih in policah, vse    više    in više v peščenih strminah.
na pologih in policah, vse više in    više    v peščenih strminah.
In vendar mi je bilo    laže    pri srcu.
S teto sva stopila    bliže   : v izpranem belem peščencu so zdaj
Vedela si, da bi bilo Kadetki neprimerno    teže    pri srcu, če bi izvedela, kako je Gino
Stopil sem    bliže   .
ozira v Modrijana, ki se sklanja vedno    niže    in ki je skoraj že zavil svojo plešasto
enakomernih presledkih so se poganjali    više    in više, kakor bi si s pesmijo sproti
presledkih so se poganjali više in    više   , kakor bi si s pesmijo sproti kovali
Krožila je v tem začaranem krogu, zdaj    više   , zdaj niže, in bila je bolj in bolj
tem začaranem krogu, zdaj više, zdaj    niže   , in bila je bolj in bolj zbegana.
se je, zajela sapo in začela precej    niže   :
legi, se oddahnila in začela terco    više   .
Odpela je in začela znova še terco    više   .
Pesem je rasla, se vzpenjala    više    in više, tako visoko, da je Milica
Pesem je rasla, se vzpenjala više in    više   , tako visoko, da je Milica razširila
se je vrtela počasi, potem pa zmeraj    hitreje    in hitreje.
počasi, potem pa zmeraj hitreje in    hitreje   .
pepelnato krilo, ki se je dvigalo vedno    više   , se napihovalo ter se naposled napihnilo
noge, ki so drobile na mestu, drobile    hitreje    in hitreje, dokler se ni Milica vsa
drobile na mestu, drobile hitreje in    hitreje   , dokler se ni Milica vsa omotična zrušila
napelo, sloke bele noge so drobile vedno    hitreje    in hitreje.
bele noge so drobile vedno hitreje in    hitreje   .
bili možje zdaj mnenja, da bi bilo    bolje   , če bi bil novi župnik rajši pijanec,
in ker si tudi neverni Tomaž, stopi    bliže    in se me dotakni!«
»Stopi    bliže    in se me dotakni!« je zagrmel hudič.
»Avanti! Avanti!« je še    prijazneje    ponovila učiteljica in jo tudi z roko
Pisali pa smo še    počasneje    in kolikor se je le dalo grdo.
Previdno sem splezal še    više    in skozi krošnjo vrbe pogledal po dolini.
Legel sem vznak, da bi    laže    prisluškoval, kdaj bosta mama in oče
Plezam in plezam, vrh pa se poganja    više    in više, iz debla šviga nova veja za
in plezam, vrh pa se poganja više in    više   , iz debla šviga nova veja za novo vejo.
A ker so bila zaprta, sem    hitreje    stopil navkreber po trdi cesti.
semenj, zato so hodili molče, da so    laže    računali in premišljevali o svojih
Še    lepše   !
grebenom, nato pa se je vzdignil še    više   , na jekleno modro nebo.
‘Jernej,    tiše   , tiše!’ ga je miril župnik iz spovednice.
‘Jernej, tiše,    tiše   !’ ga je miril župnik iz spovednice.
- Ah, ne nori! - je rekla    pomirljiveje   . -
A bilo bi    bolje   , če se ne bi.«
pa!« je odsekal Peter Majcen ter še    niže    sklonil glavo in še hitreje zavrtel
Majcen ter še niže sklonil glavo in še    hitreje    zavrtel mlinček.
trobenta ni več oglasila, pač pa je vedno    ostreje    zvenela kosa, je odpahnil pisalni stroj
prikimal Peter Majcen in se nato še    hitreje    obrnil, ker se je v vežnih vratih prikazala
»Mar sem šel iz hiše, da bi se še    globlje    zapredel v neskončno pajčevino svojih
Cika!« je rekel Peter Majcen in stopil    bliže   .
Majcen obstal in se ozrl, kje bi se    laže    povzpel iz korita.
mehke dolenjske pokrajine, da bo v meni    jasneje    zaživela ostro rezana tolminska dežela.«
Hkrati pa je čutil, kako mu srce    hitreje    utriplje, kako je bolj in bolj težak,
- Nič hudega ne bo! - je    mirneje    rekla mati. -
ter nato začela premišljevati, ali je    bolje   , ker mu ni podoben in je ostal pri
podoben in je ostal pri njej, ali bi bilo    bolje   , če bi bil tudi on vzel sekiro in šel
fašistični častnik, ki je stal nekaj korakov    više   , je takoj zažvižgal na piščalko.
nepojmljiv občutek, da ji je začelo srce še    burneje    utripati.
-    Bolje    bi bilo, če bi z mano končal!
- A tudi, če še ni mrtva, je    bolje   , da ostane v hiši.
ter se kakor lačni jeziki zaganjali    više    in više proti strehi.
kakor lačni jeziki zaganjali više in    više    proti strehi.
prešinila ga je misel, da nemara res    globlje    in usodno povezuje vse, kar se dogaja
obrnila k Petru Majcnu, ko je prišla    bliže   .
Plamenčka sta utripala    hitreje    in hitreje.
Plamenčka sta utripala hitreje in    hitreje   .
je šepetaje ponovil Temnikar in se    trdneje    ustopil.
Temnikar je počakal, da je prilezel    bliže   , nato je zamahnil.
vzdigniti puške; omahnila mu je celo    niže   , saj so krogle prasnile v sneg pred
je zahropel Temnikar in se pognal še    hitreje   .
dogovorjeno,« je zašepetal starec in se še    globlje    nagnil k njemu.
»Ne zamerite!« je rekel    pomirljiveje   .
njegovo srce je poskočilo in začelo    burneje    utripati.
Toda dihal je    laže   .
si mu sam potisnil vrv v roke!« je    ostreje    udarila pamet.
Glava mu je zdrknila še    niže   .
si z njimi umije oči, da potem vse    lepše    vidi ...
Ruparjevem Andreju, pa se je sklonil še    globlje    nad vodo in se glasno začudil:
Občutek krivde je oral po meni, bilo je    hujše    in hujše.
krivde je oral po meni, bilo je hujše in    hujše   .
Legel sem vznak, da bi    laže    prisluškoval, kdaj bosta mama in oče
Plezam in plezam, vrh pa se poganja    više    in više, iz debla šviga nova veja za
in plezam, vrh pa se poganja više in    više   , iz debla šviga nova veja za novo vejo.
A vendar so stopili    hitreje   , ker je bil pred njimi travnik z mehko
ki se je bolj in bolj strmo dvigal    više    in više, dokler ni obstal pred velikanskimi
je bolj in bolj strmo dvigal više in    više   , dokler ni obstal pred velikanskimi
Letela sta    više    in više proti modremu nebu.
Letela sta više in    više    proti modremu nebu.
»Pridita    bliže   , še bliže,« je prosil.
»Pridita bliže, še    bliže   ,« je prosil.
Vendar pa je bilo vedno    počasneje   .
Vendar mu je bilo zdaj    lepše    kakor v gozdu.
je bil med pripovedovanjem priplazil    bliže   .
Še    lepše    pa je bilo, kadar je pripovedoval.
Torej bo treba takrat to    bolje    opraviti!«
In da bi bilo še    bolje   , je poskrbel, da so vsi dobili še po
Deček je zatrjeval, da    laže    prenaša očetove udarce kakor stokanje
poslušali njegove pesmi in bilo jim je    lažje   , niso več stokali.
»   Bolje    kratko kot dolgočasno,« je zamrmral
Nekoliko    nižje    se je po prekopu Saint‐Martin, stisnjenem
Skratka,    bolje    je živeti brez njih, in zato je Pécuchet
Toda dan    pozneje    je bil tako žalosten, da sta naposled
In Pécuchet, ki je vedno    trdneje    stal na tleh, ni in ni prišel k sebi.
komolci zleknil na pult, ker je tako    laže    zaokroževal svoje poševne črke, je
potem pa sta se zbala, da se ne bi    pozneje    kesala, in premislila sta si, češ da
Potem so se    lepše    vozili, toda v okolici Gauburgea se
Kupila sta si dvokolesnik, da bi se    udobneje    vozila na sejme.
katerega so naposled očistili kamne, rodil    slabše    kot nekoč.
štirinajst dni puščal kri, da bi se    hitreje    redilo.
Boben pa je bobnel in zvon je donel vse    glasneje   .
Gospod Marescot je menil, da bi bilo    bolje   , če ne bi dajali oglasov.
niso strmele nič bolj napeto in ni jih    huje    stiskalo pri srcu.
»Od tod se    bolje    vidi!«
»   Bolje    vidi!« se je ponovilo v zraku.
prišel župnik v novi sutani, trenutek    pozneje    pa gospod Foureau v žametnem telovniku.
Napravo je raznesla para, in to še    lažje   , ker sta bila zgornji in spodnji del
Ko sta hotela    bolje    dojeti življenjske funkcije, sta obžalovala,
ohraniti se je hotel za žensko, ki bi jo    pozneje    ljubil.
Foureau se je umiril in Gouyu je šlo na    bolje   .
riba, več je želatine v njej, torej    težje    obleži v želodcu.
mulile travo po ravninah, kjer je bil    pozneje    Atlantik; paleoterij, pol konj in pol
sestavljeno iz mehke in rjave zemlje, ki je    pozneje    v spodnjih plasteh otrdela in postala
je spet pokazal v dolinici nekoliko    nižje    in še bolj mahal.
dol tik mimo njih; če bi bilo le malo    bliže   , bi bili vsi mrtvi.
Bouvarda, ki je bil prišel gor nekaj    dlje   , po manj težkem useku.
ne traja vedno enako dolgo in ugasne    hitreje    na enem kraju kot na drugem.
»Jaz grem še    dlje   !« je zavpil Pécuchet.
   Bolje    bi bilo, če bi se ukvarjala s čim drugim.«
je vzel svečo, da bi Pécuchet lahko    bolje    videl levo ploščo, ki je prikazovala
Pécuchet se je ustavil, da bi lahko    bolje    razmišljal, odprl tobačnico, vzel ščepec,
Šest mesecev    pozneje    sta bila arheologa in njuna hiša je
Nekoliko    tiše    je dodal:
»Čim prej, tem    bolje   ,« je rekel abbé.
nekaj časa spal v hiši, kajti tako bi    hitreje    popravil pohištvo.
Morebiti bi jo bilo    laže    odkriti v starejših dobah?
Zamikalo ju je, da bi    temeljiteje    spoznala ljudi, o katerih sta brala,
»   Pozneje    bo zelo zanimivo, namreč kot dokument.«
deževalo in pot med bukvami ni bila lahka,    bolje    je bilo zaviti čez polja.
tudi drugi in še ti zraven se boste    pozneje    tega naveličali.
»   Pozneje   .
romanopisec, ki je pod Ludovikom Filipom in    pozneje    hvalil dobre stare čase.
vznemirjenost se je Chavignollesa polotila    pozneje   .
Vendar sta pisala    bolje   , poznala sta zgodovino, prav tako bi
Govorili so čedalje    glasneje   .
»No, le    bliže    pridi!«
Bordinove je vpila, vdova je kričala še    glasneje   .
Cavaignacu je kazalo čedalje    slabše   .
   Pozneje   , na pomlad sta srečala gospoda de Favergesa
»   Bolje    bi bilo,« je rekel Hurel, »ko bi odpravili
Nekoliko    tiše    je dodala:
   Bolje    je šlo z deščico, učinkovitim sredstvom,
   Pozneje    naj bi postala čisto bistra.
in morda tudi izsiljevanja je bilo    bolje    odnehati.
Pécuchet je    hitreje    tolkel po steklenih ploščicah, glasbilo
je zjutraj odnesla kambalo v klet,    pozneje    pa se je je ustrašila, ker da jo je
Potem se je počutila še    slabše    in naposled si je mislila, da sta jo
Kmalu mu je srce začelo    hitreje    biti in pogled se mu je skalil.
Bolj ko nam je bil pokojnik blizu,    hitreje    se odzove na naš klic.
Potem je rekel nekoliko    tiše   :
Postala sta sumljiva, še    več   , zbujala sta nejasen strah.
zareze na bližnjih drevesih, da bi    pozneje    lahko našli tisti prostor.
Potem se je Pécuchet premikal čedalje    počasneje   , odprl je usta in zenice so se mu zožile.
   Pozneje    je povedal, da je začutil nekakšno
Človeško telo bi bilo lahko    bolje    zgrajeno.
Posledice nastopijo takoj ali pa    pozneje   .
Večkrat sta se ustavila, da bi    bolje    premislila.
zakaj naj bi vsi posamezniki vedeli    več   ?
denar (tisti za Ecalles naj bi prišel    pozneje   ), sta nemudoma poravnala vse račune.
Vaucorbeil je predpisal pomarančev sirup,    pozneje    pa cinobrove kopeli.
Tam da se bodo    lagodneje    počutili.
Pécucheta čisto prevzela in tako je    lažje    razumel Hojo za Kristusom.*
mogel predstavljati, da je v raju kaj    lepše   .
Mati božja v Délivrandu, ki je bila veliko    bliže   .
Naj se pazijo, da    pozneje    ne bodo takšni kot Judež, ki je izdal
   Pozneje    jima najdejo kakšno delo, in ker ne
Pécuchet je bil    bolje    poučen in je od gospoda Jeufroya zahteval
Deževalo je vse    močneje    in dežni curki so se odbijali od tal
de Mahurot je hodil k obhajilu, da bi    bolje    zapeljeval ‘dame’, in verske dolžnosti
Bouvard se je uprl, češ da se    več    doseže zlepa.
zapisovala otrokova dejanja, in to bi dan    pozneje    prebirala.
zakonskemu stanu, in če hočemo, da bodo    pozneje    lahko živele brez moških, jih moramo
čigar napredovanje opazujete in ki    pozneje    postane vaš brat!
vodi v tako razbrzdano družbo, da je    bolje   , če se človek ukvarja s čim drugim.«
   Bolje    bi bilo, če bi ga prevzela poetična
Potem je že    bolje    reči državljanom: ‘
so, da jo bodo zaradi te nizkotnosti    bolje    odnesli.
stotnika, ker je trdil, da bi bilo    bolje   , če bi vojaki pridelovali zelenjavo,
stehniziranih krajih tretjega sveta sem čutil    več    sproščenosti, manj naših vrst frustracij
samo ljudje smo pohlepni in hočemo    več   , kar pa se zdi tudi v redu, ker smo
Začelo se je    lažje   , kot sem pričakoval.
gre za to, da preživimo, in to čim    boljše   , pravico imamo biti tukaj tako kot
Svet je nedvomno ustvarjen    bolje    kot si ga zamišljamo ljudje.
imel ljubezen, hotel sem tudi svobodo,    več    svobode, tako svobodo, da bi se učil
tako svobodo, da bi se učil ljubiti še    bolje    in še druge stvari.
sem imel prej ljubezen in pogrešal    več    svobode, imam sedaj svobodo in pogrešam
Jaz bi rad    več    kot to.
proizvajaj še več ljubezni, da je bo    več    za vse.
bolan, dobro pretelovadeno telo verjetno    lažje    izloči strupe.
vest pa sem tolažil, da bom, pač dajal    več    od sebe, ko pridem v begunsko taborišče.
kar naši prisotnosti na svetu daje    globlje    skrit smisel.
Kaj lahko sproži    več    energije, miru, spokoja ...
- te navidezne harmonije, ki je pač    bliže    in hitreje dosegljiva, ne bom še prodal
navidezne harmonije, ki je pač bliže in    hitreje    dosegljiva, ne bom še prodal svoje
črpal energijo ali pa bom po pravilu    boljše    vrabec v roki kot golob na strehi pristal
brcnil, potem pa nezaupljivo prišel    bliže   .
naših krajih ni imela motiva zasesti    višje    ležečih cerkvic, taborov, kamor so
sprejemanje življenja, kakršno pač le to je,    lažje    bi bilo potovati skozi polakirane iluzije.
Kasneje sem o tem zvedel    več   .
Samo najprej, čim    dlje    proč od ljudi, ki pravijo, da je ljubiti
preživeti ali razumeti in doživljati    globlje   .
Ne vem, kako je pred    več    kot dva tisoč leti prišel tod čez Aleksander Veliki,
Protestiralo je vse    redkeje   .
In razum je    lažje    sprejemal izkušnje.
   Lepše    od razbijanja glave, kaj vse tiste
nič, sem se namreč hranil vsaj pol    slabše    kot ostali turisti, ki jih air conditions
nasekana sadna solata prebavlja malce    počasneje    in bolj enakomerno.
ker se tako skozi široko odprte pore    bliže    tebi, v tvojo dušo, prebija navidezno
da si tak telesno bolj odprt in se    lažje    povežeš z realnostjo, ker jo doživljaš
telesom, ne samo z razumom in zato    lažje    čutiš, kakšen neločljivi del nje si.
situacija ima svoj izhod, vse je mogoče in    lažje    dosegljivo.
Poteze ostalih sovaščanov so opazno    močneje    zarezane, obleka bolj ponošena, sem
neposredno, sproščeno in zmogel sem razumeti    več   .
ampak zato ljudstvu ni veliko vredna,    boljše    je imeti nekaj dragega, kar lahko poseduješ.
spominjam se, da bi kdajkoli prej spal    bolje    kot na tem kolesarjenju čez Anatolijo.
ugotavljam, da gre in bo kar šlo, še celo    laže   , kot so mi to prej naslikali moji obrambni
sladkor in čaj in kar tako malo na    lepše   .
privoščijo po eno ženo, bogati pa po    več   , s čimer si ne zagotove samo vedno
jih je seveda ‘puding’ mestnim glavam    težje    sprejeti, saj prav zato Kurdi niso
Smejimo se vsi, tako gre vse    lažje    in hitreje.
Smejimo se vsi, tako gre vse lažje in    hitreje   .
žrtvah navajajo tako različne, da jih je    bolje    pustiti pri miru.
in naravno, kakor da je to še vedno    bolje    kot žreti se v svojem Iskrinem PPC
Mnogo    bolje    je izbrati stranske, makadamske poti,
stranske, makadamske poti, čeprav se potuje    počasneje    in so tam poleg jam, gramoza in skal
konkuriranju, kot načinu kako dobiti in imeti    več   .
je redka voda, ki jo črpajo sto in    več    metrov globoko iz zemljiških neder.
potovanjih z motorjem izgubljal živce, zdaj    lažje    in mirneje prenašal.
motorjem izgubljal živce, zdaj lažje in    mirneje    prenašal.
lahko dosežeš, da potuješ s kolesom    hitreje    in udobneje kot z letalom.
dosežeš, da potuješ s kolesom hitreje in    udobneje    kot z letalom.
navadno zavežejo za nekaj mesecev, še    pogosteje    dokler ne bo osvobojeno to ali ono
domov kot zmagovalec, pa še toliko    bolje   ... pravi sin.
Civilizacija išče, kako preživeti skupaj čim    več    ljudem tem boljše.
preživeti skupaj čim več ljudem tem    boljše   .
Kaj je boljše, kdo ima    več    od tega, tisti ki se naseli ali tisti
Ampak on ve    bolje   : to je zakon...
kvalitetnega življenja, s težnjo iti    globlje   , občutiti in doživeti zares.
mogel verjeti, da so ga tako oblekli    več    kot dva tisoč let nazaj.
hiše, ki predstavlja hkrati dvorišče    višje    ležeče hiše, od koder se po lestvah
Kalaši si privoščijo    več    obilja predvsem v času festivalov.
ne kmeta in ta naprimer se nima za    več    od rokodelca.
* Na sprehodu naprej proti    višje    ležeči vasi v dolini sem presenečen
Morda so zato    lažje    srečni.
takoj mi je povedal, da ne razume dosti    več    kot prvega dne, ko je prišel v dolino.
počne tukaj, ko sem jih opazil okoli še    več   .
muslimani seveda, ki jih je v Bumburetu že    več    kot polovica vseh vaščanov.
   Več    življenja je na redkih rečnih naplavinah,
ki so visoke tudi do 5000 m, je vmes    več    kot dvesto gorskih prelazov, čez katere
Ponekod jih je že    več    kot lokalnega domačega prebivalstva.
Chitral sicer na prvi pogled ni dosti    slabše    od nomadskih šotorišč.
Morda bi    lažje    delali, se bolje prenašali in bolj
Morda bi lažje delali, se    bolje    prenašali in bolj veselo uživali ta
neobremenjeni s problemi, znajo to precej    enostavneje    kot odrasli.
   Bliže   , takoj nad cesto, pa je tekel stalen
po vodo tja, drugič, kar bi bilo še    bolje   , pa bi lahko napeljali plastično cev
Tudi oni niso imeli dosti    več    uspeha kot jaz pri njih.
Radi zatrjujejo, da so nekaj    več    kot drugi zemljani in da imajo modro
Treking z mudžahedini bi mi pomenil    več    kot vsa turistična Himalaja.
je bilo dobro, večja ko je karavana,    težje    je odkriti tujca.
premaknila težišče in zemlja se je zavrtela    hitreje   .
Phaktia in Nangarkar, kakih 250 km    južneje   , koder se je baje okoli mesta Khost
bodali, dokler se uporniki niso umaknili    višje    v hribe.
Zadnja dneva, ko smo prihajali    bliže    dolini Pandžir, smo hodili podnevi.
Takrat se mudžahedini umaknejo malo    višje    v hrib in počakajo, da se oklopna vozila
skupina etnologov, ki ima nalogo čim    bolje    preučiti plemenske značilnosti in predlagati
Tanke vse    pogosteje    zamenjujejo helikopterske enote, ki
terena še vedno omogoča, da se umaknejo    višje    v hribe in počakajo, da se sovražna
je trudil premagati vse in tako čim    bolje    zabavati gledalce, ki so svoje odobravanje
Streha sveta je namreč    lažje    dostopna z nepalske in indijske strani.
Ja, ljudje so se prilagodili    lažje    kot konji.
   Višje    proti prelazu sem prišel v kraje brez
prisiljen beračiti, se mi je zdelo    lažje    vzbuditi simpatije pri otrocih.
transcendence, idealizma ... sem hropel, ne morem    več   !
pametno načrtovati, da boš šel skozi čim    lažje    in čim boljše.
načrtovati, da boš šel skozi čim lažje in čim    boljše   .
Prišlo je od nekod    globlje   , morda iz srca ali duše ali iz tistih
Pri gradnji je umrlo    več    kot 600 ljudi.
Dolina je Meka ljubiteljev narave z    manj    denarja, vendar sem bil jaz spet med
uspešne, in imajo dober smisel za humor,    više    gor, vse do kitajske meje, pa področje
si je postavil novo bahavo rezidenco    nižje   , na griču ob reki in se zdaj ukvarja
Pa seveda turizem,    več    alkohola in malce več želja, zmede
seveda turizem, več alkohola in malce    več    želja, zmede in mrzlice.
Nekako toliko in ne dosti    več    premorejo, kot je videti v naši posesti,
nas vplivajo luna (tudi krave dajejo    več    mleka ob določenih menah) pa tudi druga
je krasna iluzija, da gre svetu na    bolje    in obenem opravičilo, da se dela prav.
Pretirana rast prebivalstva bi zahtevala    več    zemlje za obdelavo, ki pa je v tej
daleč, kot da je ne bo v tem času, da bi    hitreje    zavrtel zemljo, se odpovedal dolinam
pocmeril v ta dnevnik, mi je spet malo    laže   .
Trije tisoči Tibetancev naseljenih    više    gor v Mc Leod Ganju, ki stalno obkrožajo
doktrine je Dalaj Lama menil, da se je    bolje    ravnati po verskem prepričanju, kot
me bodo čistili in po tem da mi bo    lepše   .
da je bilo riža malo manj - tako je    boljše    pred spanjem so rekli.
vendar sem opazil, da mojstrovine vse    pogosteje    dojemam nezavedno, tako da pred globino
velikanke, tako spremenjene zato, da bi ga    laže    pretentale.
Florentinci bi utegnili    lepše    upodobiti, Benečani lepše obarvati,
utegnili lepše upodobiti, Benečani    lepše    obarvati, nihče pa ne bi mogel bolje
lepše obarvati, nihče pa ne bi mogel    bolje    izraziti in zadeti čustev nastopajočih.
načrta na vrhu in končali 32 metrov    niže   ; če bi pri tem pozabili kak stolp ali
življenja čutijo, kdo ima v prihodnje    več    možnosti!?
spet zbrali ljudje, petdeset, sto, še    več   , kot da nimajo početi kaj pametnejšega.
tistega Nemca srečala na plaži nekaj vasi    južneje   .
Vedel sem, da mora biti še nekaj    več   , sploh ko sem očaran zaljubljeno zrl
njegovi ‘devotees’ čutijo v njem še dosti    več   .
indijsko civilizacijo se je srečal    globlje    šele po vrnitvi domov.
svetu in njegovi evoluciji pomagala    koreniteje    kot nasilje, revolucije in vojske.
oblasti niso dovolile ostati v ‘Singiču’    dlje    kot do polnoči, menili so, da za ta
Nič dosti    bolje    ni bilo na malezijski meji.
Ko sem pritekel    bliže   , se je pes že obračal na mlačnem, na
Od nekdaj so živeli med    bolje    organiziranimi ljudstvi in tujimi kulturami,
pribežali pred vojno in pomanjkanji    više    gor s severa.
Na glavah žena zato srebro vse    pogosteje    zamenjuje precej bolj varni aluminij.
večina odvisnost v naravnem okolju    lažje    obvladuje kot heroinarji po mestih
Ženske so    globlje    povezane z realnostjo preživetja v
vaseh, ki žanjejo največ opija, to je na    više    ležečih skritih strminah, najmanj problemov
pomagali smo jim postaviti nove hiše    niže    na spodnji zemlji, zbrali smo denar
šolanimi kadri, sem sem in tja čutil, da    lažje    razumem, kako so mnogi od tistih ameriških
minirano in očiščeno rastja in še malo    dlje    preži kup cevi.
Potem je šlo    hitreje   .
Edina odprta pot evolucije je razvoj    višje    zavesti, drugače se bomo iztrebili,
V ekstremnih okoliščinah gre vse    hitreje   .
dovolj, če jih samo nahraniš in oblečeš    lepše    od sosedovih.
si demistificiral in sedaj ne vidiš    dlje    od lastnega dreka.
takšna kot omamne majske trave ali    bolje    kot medeni veter v njih.
S Če želiš    bolje    spoznati Batake, mi je svetoval gostitelj,
opazujejo življenje na trgu in čas    hitreje    mineva.
najbolje reči jalan jalan (hodim) ali še    bolje    saya mekan agin (jem veter).
najvišjo, da bi se zdelo, kot da gonim    počasneje    in se delal, kot da ne vem, da je hrup
kot pri nas, ampak je bistvo vsebine    globlje    znotraj, nedeljivo od okolja in človeka.
Mislim, da nikjer ne moreš zaspati    lažje    in tako lepo kot na polju čričkov,
Nevzdržni so, čeprav jih    lažje    prenašaš kot ljudi.
Serpentine razbite ceste se dvigajo vse    više    strmo v hlad, riževa polja se umikajo
modernem slikarstvu se čuti Russeao, ali    bolje    njegov vpliv na Walterja Spiesa, ki
Balijski ples je    lažje    razumeti, če poznaš zgodbo, ki jo predstavlja.
Hotel sem    bolje    videti, zato sem se presedel.
čutil, da je bitje ustvarilo svet dosti    bolje    kot ga sproti ustvarjam jaz ali lokalni
Ptički so še    lepše    zapeli.
Dihala sva vse    hitreje    in vse globlje v istem ritmu.
Dihala sva vse hitreje in vse    globlje    v istem ritmu.
   Više    gor ob reki sem se s počasnim užitkom
Gail je to prenašala precej    bolje    kot jaz.
Moja ženska je bivala    bliže    stvarnosti kot jaz.
bila gotovo hoja po ognju, oziroma    bolje    po žerjavici.
bilo tako vroče, da ni bilo mogoče    bliže    kot na nekaj metrov.
propadla, saj nihče nima volje do dela,    lažje    je samo sprejemati podporo in jamrati
Res, vrt je lep... in še lepši je    pozneje   , maja, junija...
zaželel, da bi od vas izvedel še kaj    več   .
te ne bo sram, saj si lepo povedal,    bolje    ne bi mogel - res je tako s filozofijo
za temo naslednjega pogovora, ali še    bolje   , da za izhodišče vsakega pogovora izbereva
Ugovarjal boš    pozneje   , če boš hotel.
Seveda pa še    več    različnega...
Se ti zdi to    bolje   ?
Mar ne bi bilo    bolje   , ko bi tudi nocoj šel k Dragi?
   Več    mu moram povedati o sebi in Dragi.
me sploh ni med bitji tega sveta, še    huje   , kakor da tudi sveta ni, prav nič...
spim, dva in tri je pet, kvadrat nima    več    stranic kakor štiri“ in tako dalje
Zdaj    bolje    razumem, v čem je težava.
šele Kant, še bolj prepričljivo pa    pozneje    Husserl v svojih Kartezijanskih meditacijah:
transcendentalno strukturiran, kot    pozneje    pri Kantu in Husserlu, in tudi če verjamem
si jo lahko z voljo in pametjo tudi    pozneje    precej okrepiš.
povedati kaj več o sebi, da me boste    bolje    razumeli.
opustil - sicer pa bi bilo verjetno    bolje   , da bi šel za njima in stvar razčistil,
In    pozneje   , ko bo morda imela družino?
Res, zdaj te    bolje    razumem.
Pravzaprav se je že odločila, a    lažje    ji bo, če jo pospremim... če ji pomagam
družil sem se z neko mladenko... toda    pozneje    sem se razšel tudi z njo, sicer pa
duše leta 1646, izšle so tri leta    pozneje   ; razprava je razdeljena na tri dele:
pojmuje strasti, les passions, precej    širše    od poznejšega dušeslovja, saj med šest
naravi pa lahko nanje duša, ali še    bolje    duh, misel, cogito, posredno učinkuje
   Bolje   , da kar nehava s tem, mojster, sicer
mežikajo med krošnjami brstečih dreves; še    nižje    od Oriona, tik nad slemenom sosednje
božja z otrokom, stara sto let ali    več   .
Nekaj dni    pozneje    pa piše:
Morda bi imel Kartezij    več    uspeha, če bi se preprosto odpravil
Francinine krstne zabeležke, in tudi    pozneje    je za hčerko skrbel, čeprav jo je v
njo verjetno tudi Heleno, dve leti    pozneje    pa je načrtoval hčerino šolanje [prav
iz Privlačnosti, imenujemo Ljubezen,    pogosteje    govorimo o njej kakor o ljubezenski
Zdravljenje bo trajalo    dlje    časa, kot sem sprva mislil... kar precej
Ko ogenj zajame tobak, zadiši še    močneje   .
Takšnih zbirk je    več   , verjetno pa misliva isto.
počasi, zadržano, enoglasno, potem    hitreje   , vse bolj zapleteno... dvoglasno...
Bom šel    pozneje    gor po knjigo Ali‐ali.
zmotil, svoje napake pa se je zavedel    pozneje   , še pravočasno, pred poroko.
razumeli globlji pomen ali‐ali, bom    pozneje    poiskal ustrezen odlomek.
trajnost v zakonu nista nezdružljivi, še    več   , svojemu mlajšemu prijatelju ”estetu“
Še    več   , v njegovi bogoiskateljski duši preprosto
Kierkegaard alias Viktor Eremita, še    natančneje    njegov ”estet“ A, opredeli nesrečnega
je tako značilna za Kierkegaarda in    pozneje    na primer za prozo Franza Kafke.
Počakala bo, da mine velika noč in da bo    topleje   .
čemu višjemu - lepo je, kadar se duša    pozneje    z otožnostjo spominja prve ljubezni
njegova ”nesamolastnost“, kot bodo    pozneje    rekli eksistencialisti.
Dobro si zapisal: ponekod še    bolje   , kot sem jaz povedal... kar tako nadaljuj,
zdaj, ko Draga odhaja, gotovo ostalo    več    časa za študij, saj sam praviš, da
To kartezijsko in    pozneje    kantovsko vprašanje si je v začetku
vselej ”zavest o nečem“ - in celota,    natančneje    horizont vsega v zavesti aktualno in
Kljub temu zdaj    podrobneje    poglejva, kaj Husserl misli, ko govori
Nakazujoč to še    natančneje   , bi bilo morda treba pokazati tole:
Zdaj veliko    bolje    razumem odnos med jazom in svetom pri
se vrnem jaz sam, če poletim naprej,    globlje   , vse do izvira teme, vse do sebe!
seboj knjige... sicer pa imamo dosti časa    pozneje   , ko se vrnemo domov...
čeprav pravijo, da se v tej deželi    laže    pojavijo čudna stanja zavesti. [...]
Kaj ne bi bilo    bolje    reči: ”
Morda bi se slišalo    bolje   , vendar tudi manj pristno, kajti pišeš
tudi manj pristno, kajti pišeš vedno    pozneje   , ko je doživetje že mimo.
Nanje sem te hotel opozoriti    pozneje   , pa si že sam naletel na prvega.
doživetje še tako jasno in razločno, se    pozneje    težko izogneš racionalizacijam - in
   Slabše   ?
predvsem s člankom Personal Identity,    pozneje    ponatisnjenem v istoimenskem zborniku
Mojster, povejte mi prosim kaj    več    o tem!
kontinuiteta duševnega življenja osebe -    natančneje    rečeno, možnost kontinuitete duševnih
navajal Janezu po spominu, je Janez    pozneje   , ko je zapisoval pogovor, poiskal v
Drugi ljudje so    bližje   .
letih pa je takšnih spominov čedalje    več   .
to prepričanje mi je blizu, vsekakor    bližje    od krščanskega verovanja v individualno
ušesa in ga dvigne, da bi ga vsi štirje    bolje    videli, ob tem pa se spakuje in mežika.
nekaj dneh se mi je zamisel za knjigo    jasneje    izoblikovala.
Ja... toda kost se ohrani    dlje    kot oči...
zdaj ti bom moral pač sam povedati kaj    več    o Aristotelovi filozofiji časa, ki
zanimive še dandanes, zato jih je treba    podrobneje    premisliti...
Začela bova s časom,    pozneje    prideva do prostora...
trdi, da čas ne biva; v analizi se    pozneje    izkaže, da čas v nekem smislu vendarle
doline in griči... modrina neba... sonce...    dlje    nazaj pa ne vidim.
Lepo si rekel:    dlje    nazaj res ne vidimo več - toda vemo,
tiho, ko da bi govoril sebi, potem    glasneje    in nazadnje hlastno, goreče, medtem
jasno, a še nič ne kaže, da bi bilo kaj    bolje   .“ [Goethe (1), 99]
Prav res ni nič    bolje   , saj jo še vedno ljubim! ...
zgodba z Drago čisto banalna... ali še    hujše   , da je Draga nekakšna sadistka, ki
Čim prej, tem    bolje   .
Aristotelove Fizike; v njej je pojmovano    širše    kot danes, saj po Aristotelu obstajajo
najinih nog, meri tako prostor -    natančneje   , eno izmed treh prostorskih razsežnosti,
Vélika odkritja se nam    pozneje    vselej zdijo samoumevna.
preprostega naturalizma, ki so mu ga    pozneje    očitali nekateri platoniki.
”Kadar zaznamo prej in    pozneje   , pravimo, da je [potekel] čas.
število gibanja glede na prej in    pozneje   .“ [219a34-219b2]
števila gibanja glede na prej in    pozneje    še tisto, kar sem ti rekel že prej
gibanja počneta določili prej in    pozneje   ?
šteti drugače kot z ozirom na prej in    pozneje   ?
dol, od gibanja v času med prej in    pozneje   .
definicijo časa odnos med prej in    pozneje   ?
med dogodki z ozirom na prej in    pozneje    zadostujejo za opredelitev časa brez
strani pa časovni odnos med prej in    pozneje    ne potrebuje ”podlage“ zavesti, kajti
neki dogodek je v času prej ali    pozneje    v odnosu do nekega drugega dogodka
”Kristusova smrt je (bila) v času    pozneje    od Kristusovega rojstva“, ta trditev
dogodki, urejenimi z ozirom na prej in    pozneje   , torej ”brezčasno“ - in to teorijo
časa vključil odnos med prej in    pozneje   ?
čelo toka prej mimo stebra, ki je    bliže    elektrarni, in pozneje mimo tistega,
stebra, ki je bliže elektrarni, in    pozneje    mimo tistega, ki je od nje bolj oddaljen.
predhodnik različnih in - kot se je    pozneje    izkazalo - tudi medsebojno nasprotujočih
kateri nastopa odnos med prej in    pozneje    kot temeljni časovni odnos, toda Aristotel
”...prej in    pozneje    pravimo glede na oddaljenost od zdaja;
Ampak v tem, da pravimo prej in    pozneje    glede na oddaljenost od zdaja, se
poseben pomen časovnih določil prej in    pozneje   , namreč tistega, ki si ga tudi ti
(ali analogno za odnos med zdaj in    pozneje   ), ne za odnos med prej in pozneje,
pozneje), ne za odnos med prej in    pozneje   , ki pa je ”brezčasen“, neodvisen od
Dobro si povedal, o tem bi bilo treba    natančneje    razmisliti.
funkcionalistično oziroma, kot pravimo    pogosteje   , ”relacijsko“ pojmovanje časa: v relativnostni
čas samó število gibanja in nič ”   več   “ - tj., nič ”nasebnega“, ”substancialnega“.
lisičkine svetovnice je isti kot najin,    natančneje    moj.
Na današnjem sprehodu sva govorila    več    o času kot o prostoru.
Tudi    pozneje    nisem več premišljeval o tej sliki,
doživljanje lepote v umetnosti, pogosto je še    bolje   , če o slikah ne vemo preveč...
stanovanjska hiša, rože visijo z oken... tu    bliže    pa je lep primer poznorenesančne, pravzaprav
sicer zdi samoumeven, vendar pa, če    bolje    premislimo, nima nobene izkustvene
razložite na papirju, morda si bom potem    lažje    predstavljal.
da je naš realni vesoljni prostor,    natančneje    prostor‐čas, morda res ukrivljen, in
Zdaj je na trgu že nekaj    več    ljudi, pred renesančno palačo vrešči
Arhitekturna perspektiva, verjetno dodanim    pozneje   .
prepoznavnim pokrajinskim obzorjem, veliko    dlje    od stolpa na mestnem obzidju, ki je
čeprav so sama, paradoksno, zdaj še    glasneje    kot v zgodnji renesansi klicala k svojemu
Oblika prostora,    natančneje    prostora‐časa, je namreč odvisna od
Iskanja izgubljenega časa, je mojster Bruno    pozneje    res poiskal, Janez pa ga je vnesel
Tedaj se gondola    močneje    zaziblje zaradi valov mimoplujočega
prvi korak k ločitvi... in še dobro, da    pozneje    ponavadi zmanjkuje časa za takšne misli...
minevanje, odtujevanje, poslavljanje...    pozneje    spoznaš, da to sámo pride, če tuhtaš
igrici časovnega razslojevanja Benetk    bolje    od odštevanja stoletij odvzemati po
nekdaj pustih močvirnih lagun - še    več   : nismo daleč od resnice, če rečemo,
mlajši, se mi je zdela Kristusova luč    bliže   .
Morda je celo    bolje   , da o svetih prostorih prej ne vemo
evangelijev; na stropu, ki si ga lahko    bolje    ogledamo z zrcali, namenjenimi obiskovalcem,
tu zgoraj nad nami, videla jo bosta    pozneje   ); drug tak primer prečne povezave,
bronaste kače, ki naj bi križana, kot so    pozneje    razumeli, naznanjala razpelo nove zaveze,
Janez se malce oddalji, da bi    bolje    videl bronasto kačo.
Bruno, pridi    bliže   , nekaj ti pokažem...
- ob koncu 17. stoletja in tudi še    pozneje   , vse do Kanta in Hegla - znanstveno
Več kot dvesto let    pozneje    se je izkazalo, da je absolutno gibanje
razsežnostih postal očiten šele mnogo    pozneje   .
začne odsukavati in vedro se vrti vse    hitreje   ; površina vode je sprva še precej ravna,
druge, ostajajoč vedno v isti razdalji,    natančneje   , da milijone let ”plešeta“ okrog skupnega
sorazmerno blizu skupaj, vsekakor dosti    bliže    kot Kastor & Poluks, saj jih le tako
o absolutnem prostoru; vendar so se    pozneje    znova pojavili dvomi, predvsem med
mehaniki še nista tolikanj simetrična kot    pozneje    v Einsteinovi relativnostni teoriji,
moremo sprehajati naprej in nazaj niti    hitreje    in počasneje, kakor se sprehajamo gor
sprehajati naprej in nazaj niti hitreje in    počasneje   , kakor se sprehajamo gor in dol po
nasprotju s Kartezijem, podobno kot    pozneje    Newton v nasprotju z Leibnizem, se
mirovanju ali gibanju, najsi se giblje    hitreje    ali počasneje.
gibanju, najsi se giblje hitreje ali    počasneje   .
najboljša ura, toda če bi se Sonce vrtelo    hitreje   , čas ne bi tekel hitreje...
Sonce vrtelo hitreje, čas ne bi tekel    hitreje   ...
hitro, če bi vesoljska ura tekla dvakrat    hitreje   ?
druge stvari; zato bi bilo bržkone    bolje    načelo imenovati ”enakost nerazločljivega“,
kot pri zrnu peska (seveda, kot se je    pozneje    izkazalo, je maso padajočega predmeta
svet, pa je bil, kot vidim, veliko    več   .
pojmovanja odnosa med Bogom in svetom mi je    bližje    Newtonovo stališče, saj si ne morem
Kant je    pozneje   , v svojem kritičnem obdobju, sicer
predlagal, naj si predstavljamo takšen svet,    bolje    rečeno ”svetec“, v katerem ne bi bilo
Mi lahko poveste    enostavneje   ?
prostoru“ - čemur sledi miselni preskok,    natančneje   , prenos ali ”transfer“ v tridimenzionalni,
razumnejši od človeških, saj izvirajo    globlje    in neposredno iz mišljenja.
še vedno nisem prepričan, da so kaj    več    od nekakšnih zelo živih sanj. ...
tudi Janez se približa Angelu, da bi    bolje    videl podobico: na finem papirju, obrobljenem
Kdo bi jo znal    bolje    ceniti kot vi?
Janez stegne roko k Brunu, hoteč si    bolje    ogledati podobico, in mojster mu jo
O tem ti bom    več    povedal kdaj drugič, zdaj je že pozno...
Bi postavici na mizi    lažje    sestopili iz slike? ...
- Morda bi bilo res    bolje   , ko bi z Marijo živela skupaj, kot
Vse    hitreje    se vrtita, sanjavec in sanjani, zvezdna
medtem ko kopni minevajoči čas, vse    močneje    sije pred sanjavcem sanjani obraz,
sije pred sanjavcem sanjani obraz, vse    hitreje    se vrtita zvezdna dvojčka v nočnem
”število gibanja glede na prej in    pozneje   “ in če velja Leibnizevo načelo istosti
nekim drugim njunim obratom, ki bo    pozneje   , saj so vsi njuni obrati popolnoma
dvojčkov niti ne vrti, ampak stoji...    bolje    rečeno, traja, medtem ko se dvojčka
iz njene želje in zahteva pogum, še    več   , predrznost in zlo voljo duše, njeno
Tako so    pozneje    Plotina razumeli kristjani, predvsem
   Natančneje    bi se reklo takole: trije časi so -
Iskanje izgubljenega časa, me je zamikalo, da bi tudi jaz    bolje    spoznal to delo.
”stvarem na sebi“, ampak naši zavesti,    natančneje   , pogojem našega izkustva, ki je zavesti
in prostoru... ampak vprašanje seže še    globlje   :
”formalno“ oziroma ”čisto“ vsebino,    bolje    rečeno strukturo - in ravno o formalnih
paradigmo, ki pa je dandanes, stoletje    pozneje   , v precejšnji meri opuščena, tako da
predmetih... mojster, mi lahko poveste še kaj    več    o teh ”odsenčenjih“?
O odsenčenjih bova govorila    pozneje   , v zvezi s Husserlovim pojmovanjem
fizikalnih in matematičnih teorij - še    več   :
avtorsko pregledana in objavljena precej    pozneje   , namreč leta 1928 v devetem zvezku
rešitvi uganke časa ni prišel dosti    dlje    od Kanta?
Poglejva    podrobneje    Husserlova Predavanja k fenomenologiji notranjega zavedanja časa,
V knjižnici je zdaj    hladneje    kot zunaj pred hišo; iz kamina diši
uporabljati, kolikor ga potrebujem, kaj    več    pa niti o njem ne vem, kaj šele o večjih
da bo v prihodnosti mogoče izvedeti    več   .
notranjem zavedanju časa Husserl še    jasneje    izrazi misel o časovni perspektivi,
”kontrakcija“ oziroma krčenje prostora,    natančneje   , zmanjševanje prostorskih razdalj v
pač temu, da se zame žarek giblje    hitreje    kot zate - namreč toliko hitreje,
hitreje kot zate - namreč toliko    hitreje   , kolikšna je relativna hitrost tvoje
hitro leteči ladji S' preprosto    več    časa, kot ga zanj izmeriš ti s svojo
pa jaz za isti odboj izmerim nekaj    več    časa od ene nanosekunde.
   Več    časa - za isti odboj?
teče tvoja ura v hitro leteči ladji    počasneje    od moje ure v mirujoči ladji.
ne samo svetlobna, bo pri tebi tekla    počasneje   : mehanična, elektronska, atomska... tudi
elektronska, atomska... tudi tvoje srce bo bílo    počasneje   .
raztegnjen, ”dilatiran“, pri čemer velja: čim    hitreje    se giblješ, tem počasneje ti z gledišča
velja: čim hitreje se giblješ, tem    počasneje    ti z gledišča mirujočega opazovalca
Mojster, če tudi srce bije    počasneje    pri hitrem gibanju vesoljske ladje,
se torej vesoljci v njej postarali    počasneje    kot mi na Zemlji?
bi potovala v prihodnost, deset let    pozneje    pa splošna teorija relativnosti k temu
o čemer bova nekaj malega povedala    pozneje   .
”mionov“, ki pri velikih hitrostih trajajo    dlje    kot pri manjših...
Res, zdaj mnogo    bolje    razumem relativizacijo časa, toda v
Energija je torej komaj kaj    več    kot nič v primerjavi z materijo - kaj
ki ga je Einstein dopolnil deset let    pozneje    v splošni teoriji relativnosti.
dvojčka S njegov brat S' stara    počasneje    kot on sam, velja pa tudi obratno,
dvojčka S' se njegov brat S stara    počasneje    kot on sam; in zdaj recimo, da se dvojčka
zahteva od narave, samo opisuje jo    bolje   , kot so jo opisovali njegovi predhodniki.
je najbolj raven pojav v naravi - še    več   : svetlobni žarek je naravni kriterij
Še    več   :
”ravnih“ črtah v ukrivljenem prostoru...    natančneje   , v ukrivljenem četverju prostora‐časa.
Mojster, malce    počasneje   , prosim!
gravitacija pravzaprav geometrija prostora,    natančneje    štirirazsežnega prostora‐časa.
bil popolnoma prepričljiv, vendar je    pozneje    sledila množica različnih meritev,
Tedaj bi bilo    bolje   , da bi se relativnostna teorija imenovala
tudi na zemeljski površini teče malce    počasneje    kot na primer v letalu, ki leti deset
nasprotno... namreč da nam tu spodaj čas teče    hitreje    kot angelom zgoraj, v nesnovnih višavah...
Janez, zdaj že    razločneje   .
Si že    bolje   , kaj?
premišljuj več o tem; na to boš mislil    pozneje   , ko prideva domov.
Poglejva te tri probleme nekoliko    podrobneje   .
Vem, da bom moral    pozneje    dobro razmisliti o tem, zdaj pa vas
odgovoriti, zakaj je relativnostni teoriji    bliže    relacijska kot substancialna teorija
na ”tisto, kar merijo palice“ - toda    pozneje   , pri filozofskih razpravah o splošni
”nosilec“ energije in / ali mase - ali še    bolje    rečeno: polje sámo je energija/masa.
Nisem utegnil... in zdaj ga bom    bolje    razumel.
oziroma Newtonom, pravzaprav seže še    dlje    nazaj, vse do Kartezija in njegove
prostora in časa, h kateremu se vrneva    pozneje   ...
razlagalci relativnostne teorije grejo še    dlje   : zagovarjajo ”supersubstantivizem“,
se je logični pozitivizem, kot se je    pozneje    izkazalo, ujel v lastno zanko.)
razvrščenih glede na odnos med prej in    pozneje   , pravzaprav ”brezčasno“, namreč neodvisno
medsebojnih odnosih glede na prej in    pozneje   .
odnosi med dogodki glede na prej in    pozneje    ”brezčasni“:
so bila učinkovito rešena šele mnogo    pozneje   , potem ko je matematiki uspelo z diferencialnim
odnosov med dogodki glede na prej in    pozneje   , ki so ”brezčasni“ in ravno v tej
primer v Angliji enako dobro ali še    bolje    vozijo po levi kot mi po desni.
   Pozneje   ?
ladje S... in silni vrtinec te vrti    hitreje    in hitreje... vsekakor je to zelo nenavaden
in silni vrtinec te vrti hitreje in    hitreje   ... vsekakor je to zelo nenavaden vrtinec,
znanih ciklonov, saj se v njem vrtiš tem    hitreje   , čim dlje si od njegovega očesa... in
saj se v njem vrtiš tem hitreje, čim    dlje    si od njegovega očesa... in če potuješ
sem prebral, da bi delec, ki bi letel    hitreje    od svetlobe, potoval nazaj v času...
   Več    sonca pa preostaja češnji ob vodnjaku,
Ne, ne... tri dni    pozneje   , v torek, 18.
Pri mladem človeku je znamenje    težje    razvidno, podobno kakor je pri mladi
Morda boš imel pri Anželu    več    sreče kot pri meni.
Toliko    bolje   .
Modestius [   ponižneje   ], Burkij: kaj boš rekel, če te bo resnica
do sklepa, ki ga zagovarjaš, ni nič    lažje    najti kakor do nasprotnega.
Mojster, se vam ne zdi, da je    razumneje    trditi, da je vesolje končno, kot pa,
   Pozneje    je Kant s ”prvo antinomijo čistega
In to si je    teže    predstavljati, kakor pa misliti, da
Janez, tudi jaz ne bi znal povedati    bolje   !
geometrije, ki je bila v renesansi in tudi    pozneje   , vse do začetka 19. stoletja, edina
čeprav ni slutil, da bodo nekaj stoletij    pozneje    odkrili neevklidske geometrije, je
pavlinčka, vendar se njuna rumena krilca še    močneje    svetijo v soncu.
”evropski“, saj ti pravim, da bi bilo    lepše   , ko bi bilo več praznega prostora,
pravim, da bi bilo lepše, ko bi bilo    več    praznega prostora, še posebej tu, na
neskončna odličnost se kaže neprimerno    bolje    z nepreštevnostjo posameznih bitij
bi prosila, da ta disput nadaljujeta    pozneje   !
Bova videla, morda    pozneje   .
tudi glicinija, čeprav je že odcvela,    več    pa kovačnik s svojimi izmenoma snežno
mogoče izmeriti njihovih paralaks... toda    pozneje    se je vendar izkazalo, da zvezde dejansko
O resnici    bolje    razsoja razum kot vera in v zgodovini
izročilo, oživi pojem ”monade“, ki ga je    pozneje    razvil Leibniz v Monadologiji - žal
ti vsekakor priporočam, ko boš imel    več    časa za branje.
Kubanec, v mladosti je bil jezuit,    pozneje    pa se je odvrnil od katoliške teologije
”Ali lahko menimo, da je ta, zdaj    ostreje    zarisani Brunov pojem boga vendarle
odkril tisti ”tam“, ”onstran“... toda    dlje    sem na svetu, tem bolj je, paradoksno,
moja pozornost obrnjena v ”tostran“,    bolje    rečeno, k ”onstran v tostran“... in tako
kakšno lepo glasbo, morda bova ob njej    bolje    razumela...
bova samemu Plotinu prisluhnila kdaj    pozneje    - če ne prej, jeseni ali pozimi, takrat
in Dušo - res pa je, da je pri Brunu    težje    razbrati odnos med vesoljno dušo in
Še    več   : to, da našega vesolja, katerega substanco
Hkrati pa mi je vse    bliže    panteizem, filozofski monizem: spoznanje,
Sicer pa bo ravno prav, če pride    pozneje   , medtem bom našel zanj kaj zanimivega
in tudi jaz jo zdaj prvič    podrobneje    berem.
tudi Biblijo je Spinoza spoštoval, še    več   , v njej je videl Božjo besedo, toda
človek, prerok... pri čemer gre Jaspers še    dlje    v ”počlovečenju“ in s tem tudi v ”relativizaciji“
Pa tudi Spinoza je (gotovo    močneje    kot jaz) veroval v enega Boga, Očeta
<intellectus in ratio> tako ostro kot    pozneje    nemški klasiki) - bližja kakor Njegova
”Čim    globlje    je naše spoznanje naravnih pojavov,
pastirčku, kajti, kot pravi Spinoza, ”   jasneje    od dneva je, da ceremonije nimajo nič
učila drugačen nauk, bi se moralo [   pozneje   ] spremeniti njeno celotno učenje, saj
navedene sklepe; dejansko je sam Spinoza    pozneje   , kar je razvidno iz Etike, opustil
fasetah, ampak tudi fasete same, nekatere    hitreje   , druge počasneje - vendar je v vsem
fasete same, nekatere hitreje, druge    počasneje    - vendar je v vsem spreminjanju znotraj
kot celota, posamezne fasete pa so    bliže    ali dlje od njegove absolutne popolnosti.
celota, posamezne fasete pa so bliže ali    dlje    od njegove absolutne popolnosti.
Na njem,    bolje    rečeno v njem, um zaznava dva ”atributa“,
”Čim    več    ima stvar stvarnosti ali biti, tem
ima stvar stvarnosti ali biti, tem    več    atributov ji pripada.“ [1p9 (100)]
   Pozneje   , v tretjem delu Etike, pa Spinoza
Ne vem, ali bi bilo tedaj kaj    bolje   , saj tudi v prvem semestru nisem redno
obstaja hrvaški prevod; ko bom imel    več    časa, ga bom poiskal v knjižnici, kajti
razrešuje poslednja protislovja, še    več   : umetnost je čudež, ki bi nas prepričal
Schelling gre v slavospevu umetnosti še    dlje   , ko pravi, da se filozofija v svoji
Štiri leta    pozneje    Schelling zapiše podobne teze v sklepnih
izstopajo iz beline platna, veliko    jasneje    začrtani kot v naravi; roža je na platnu
Hotela sem reči samo to, da se na sliki    bolje    kot v naravi vidi njegovo ”večno bistvo“,
Nekatere izmed njih je Janez    pozneje    z Brunovo pomočjo prevedel in jih vnesel
sončno... ali pa bi se tulipanovo ”bistvo“    bolje    videlo na zeleni podlagi, v mahu...
Da, vendar Schelling seže še    globlje   , kajti volja, ki je postavljena pred
Samo negibna, božanska,    pravilneje    nadbožanska ravnodušnost je tisto zares
miselna igrica, toda v njej je veliko    več   , v nekem smislu prav vsa filozofija!
zrasel šopek tulipanov, ki bodo segli še    višje   , tja k nebu...
Bruno nadaljuje,    tišje   .
   Pozneje   , v Filozofiji mitologije, Schelling
zasnutek ”ontološke diference“, ki je    pozneje    postala osnovna misel Heideggerjevega
Heglovo terminologijo, čeprav sta slednji    bliže   ; in celo pri samem Schellingu v različnih
Zdaj morda    bolje    razumeš Schellingov stavek, ki si ga
Sova kroži vse    niže    in niže, tik nad menoj prhuta s krili,
Sova kroži vse niže in    niže   , tik nad menoj prhuta s krili, in ko
Zdi se mi, da bi bilo težko    bolje    izraziti ”noč praveka“, kot jo je sam
Čim    dlje    gremo v preteklost, toliko več najdemo
Čim dlje gremo v preteklost, toliko    več    najdemo negibnega mirovanja, neločenosti
Čim    več    premišljujem o Vekovih sveta, tem
S pojmom vesolje (   natančneje   , naše vesolje) mislim na celoto vsega
so lahko različni, o tem nekaj več    pozneje   . -
celotne množice vesolij, če jih je    več   :
ampak sprva zelo hitro, potem vse    počasneje    - lahko iz Hubblovega časa izračunamo
varianto standardnega modela; o njej še    pozneje   ); če znaša Hubblov čas nekje med 10
”raztezajočih se koordinatah“) - ali    preprosteje    rečeno, onstran horizonta ostajajo
dodamo še ”hipotezo napihnjenja“; o njej    pozneje   .
nevtrinske teleskope, bi lahko videli še    dlje    nazaj v kozmični čas, ker se nevtrinsko
lahko s teoretsko ”retrovizijo“ seže    dlje    nazaj, v čas nastajanja vesolja, za
teoretske meje, ali se mora sprijazniti s    težje    presegljivimi ali celo nepresegljivimi
drug opazovalec - in vsi opazovalci (   natančneje   : vsi, ki v odnosu do raztezanja vesolja
domneval - napačno, kot se je izkazalo    pozneje    - da je ravnotežje zagotovljeno z enakomerno
galaksijah (Perlmutter, Garnavich, 1998 in    pozneje   ), je verjetno tudi ”preprost“ Einstein‐De Sitterjev
zdaj znova kaže kot upravičena, še    več   , današnji kozmologi v njej vidijo možnost
vrednost, videti že skoraj idilična (   več    o merjenju kozmološke konstante in
dandanes, približno 13 milijard let (ali    več   ) po prapoku, je izotropno prasevanje
neskončnosti: z aktualno neskončnostjo (   natančneje   , z mnogimi aktualnimi neskončnostmi)
Zato si je tu    bolje    predstavljati, da se vsak poljubno
razlike v povprečni gostoti snovi,    natančneje    od razmerja (?) med dejansko povprečno
fizikalne končne teorije še precej    več   , namreč odgovore na tako rekoč vsa
planeti, niti zvezde, niti galaksije, še    več   :
razlaga, medtem ko božji načrt - ali    širše   , teleologija - ni znanstvena razlaga.
**    Natančneje   : hitrost raztezanja Hubblove sfere
močnem, če ga pravilno razumemo (o njem    več    pozneje), ne gre za causa finalis,
če ga pravilno razumemo (o njem več    pozneje   ), ne gre za causa finalis, ampak
Za to,    lepše    rečeno, precej čudno trditev Lewis
uslužna“) ipd., vendar, čim    dlje    premišljujem o tej džungelsko razbohoteni
Še    več   : antropično načelo izgubi svojo razlagalno
izključujejo možnosti, da bi ”življenje“,    bolje    rečeno, zavestno procesiranje informacij,
religiozno prepričanje, da je Bog, ali    bolje    rečeno, Božanstvo imanentno svetu,
kmalu zatem odšel v Ameriko... toda leta    pozneje    je spet nekaj drugega odločilo, da
bilo morda tudi za vaju z gospo Marijo    bolje   , če me nekaj časa ne bi bilo k vama.
kurzivi, ločeno od pogovora... in seveda čim    več    neposredne, žive besede!
Toskano ali na Korziko, ali pa kam    bližje    na morje, na kak otok... kamor želiš!
minimalne pokojnine, po drugem pa seveda    več   .
Evropske unije na področju babištva nalaga    več    praktičnega usposabljanja, kot ga je
o pedagoški sposobnosti profesorja    objektivneje    izražajo z anketami med študenti.
prvotnem oziroma prvem pravilniku, ki za    več    kot 50% študentov ne predstavlja nobene
prevozov uredi tudi drugače, tudi bistveno    višje   .
leta v leto narašča, in to bistveno    hitreje   , kot narašča število profesorjev in
ministrovega pravilnika zelo malo,    manj    kot 2%.
pričakujemo, da bo pri študentih še    slabše   .
skupin, ki na podlagi tega mnenja še    jasneje    določa, kdaj je možno skleniti pogodbo
amandmajih velja spregovoriti tudi nekoliko    širše    in izrabljam to priložnost.
drugega ranga v okolju, ki jim je precej    bližje   .
pa je zdaj teh sredstev še bistveno    več   , se pravi, kar okrog 8,5 milijarde,
Celo    več   , 16% se znižajo subvencije in 38% pa
tistim, ki to lahko plačajo sami in je    bolje    dati več tistim, ki težje plačajo karkoli.
lahko plačajo sami in je bolje dati    več    tistim, ki težje plačajo karkoli.
sami in je bolje dati več tistim, ki    težje    plačajo karkoli.
povečujemo delež tistih, ki bodo dobili    več   .
da 15% dobi, populacija danes dobi    manj    kot 17%, kar je bila prej splošna subvencija.
res je tudi, da 46% populacije dobi    več    danes, kot je dobila pred to spremembo
   Več    trenutno v tem proračunu ne zmoremo,
samega problema, ki ga imamo, ampak    več   , bo vlada ravnala zelo verjetno tako,
potreben, da je obstoječi zakon star    več    kot 20 let, da bi morali sprejeti neki
Takšnih območij je    več    in pričakovanja predlagateljev, da
kolega Veber, da bo treba pridobiti še    več    strokovnih analiz, ki bodo utemeljile
gospodarili s parkom, lažje delo in malo    več    denarja.
veseljem tudi visoko v gorah se veliko    več    ne doseže.
Ti so se referendumsko    več    kot 80% odločili proti in opredelili
bere, lahko ugotovi, da so te posledice    več    kot očitne.
zavarovanju, s katerim so ustanavljali    širše    zavarovano območje na javni predstavitvi.
zavedamo in tega ne upoštevamo, je    bolje   , da predlagate zakon o ukinitvi narodnega
legalizacijo črnih gradenj oziroma celo    več   , da bo omogočal gradbene posege pod
imata, bom rekel, teritorij, ki bi bil    več    kot primeren za širitev tega, tako
ne, spremenite zakon, da bo tudi meni    lažje   ."
"Imate denar za to, da vam bo potem    lažje    živeti.
Na Bohinj, ki je    bliže   , bolj dostopen, bliže Ljubljani, bliže
O tem, kako se ustanovi    širše    zavarovano območje, kdo je ustanovitelj
pa tisti, ki Triglavski narodni park    bolje    poznamo, ki ga prehodimo, ne samo prevozimo,
   Več    pa kot nekaj prepovedati, določiti
Bomo pa in smo že poskušali nekaj    več    narediti.
opravkih veliko število, 100.000 in    več    ljudi.
je lahko le prva med enakimi in nič    več   .
bodo boljše, učinkovitejše, ki bodo    jasneje    opredeljevale nekatere funkcije in
Samo tri mesta imajo    več    kot 40.000 prebivalcev.
Že precej    več    kot 30 let je, odkar nisem več.
v Evropi padle, bodo ljudje mogoče    več    govorili Ljubljana, pa bodo mislili
mislimo, da bi to moralo biti nekaj    več   .
Celo    več    si mislim, ko govorimo o tej simbolnosti.
da bi bile relacije morda toplejše,    lažje    rešljive.
Moram reči, da so Ljubljančani bistveno    manj    naduti kot prebivalci drugih prestolnic,
rečeš Ljubljana, potem marsikdo nekako    lažje    razume, da to ni kakšna druga podobna
Od takrat je minilo spet    več    kot leto dni.
pričakovanje boljšega leta, za tri odstotke    manj    anketiranih pričakuje, da bo to leto
leto enako kot lansko, še tri odstotke    manj    pa je črnogledih, ki pričakujejo, da
Pričakovanja so torej    manj    optimistična kot v letih 1994, 2001,
1994, 2001, 1996, 1993, a tudi precej    manj    črnogleda kot leta 1997 ali 1998.
   Več    na 2. strani.
zamerila, da se je med predsedovanjem Uniji    več    ukvarjal sam s seboj in s svojimi italijanskimi
Irska je še    dlje   , kot se zdi
zato kot nekakšnim nevtralnežem tudi    laže    iskati skupne točke z najbolj prizadetimi,
   Več    bo jasno marca, ko bo Irska na podlagi
Tako lahko pričakujejo    več    pretovora na vseh terminalih.
za Slovenijo (in iz Slovenije), še    več    za avstrijski trg.
milijonov ton blaga bo v Luki Koper precej    hitreje    uresničen, kot so še pred letom seštevali
Povšič, stoletnica: Včasih smo imeli    več    časa za življenje!
občina in mestni zavod za turizem:    manj    kot 40.000; bržkone zaradi dežja, ki
Zvonko Kremljak ni hotel povedati nič    več   , češ da so podatki zaupni.
otrok in staršev samohranilk Ostržek (   več    kot 4 tisoč članov): »Novela skoraj
Če imaš otroka rad, mu boš dal    več   
strategija ni bila sprejeta, želijo na uradu    trajneje    zagotavljati financiranje z zakonom
Koliko denarja    več    naj bi imel Fiho na voljo, da bi lahko
»Tudi če bi Fiho imel petkrat    več    sredstev, jih zanesljivo ne bi imel
tretjih držav, nižje, za podjetja pa bo    več    novosti v zunanji trgovini.
Unije kupila oziroma tja prodala za    več    kot sto tisoč evrov blaga.
utečenih gospodarskih poti imela Slovenija    več    prednosti pri izrabi teh kvot, ker
izvoz na jugotrge, ker je bilo tja pač    laže    prodajati, je odgovoril: »To je morda
ni dovolj zrel, in to skuša dosegati    zložneje   .
premaknile tudi industrijske cene, pa še    manj   .
kraljevinske dinarje, mi dajemo zdaj    manj    za evro, Evropa pa se bo trudila dati
evro, Evropa pa se bo trudila dati čim    manj    za tolar.
Prav tako Jakob    pozneje    ne velja za papeža.
   Pozneje    je imel izredno pomembno vlogo v rimski
Letos    manj    pokanja s petardami -
silvestrskega v Piranu in novoletnega, 18 ur    pozneje    v Portorožu.
po Urbanovi poti je privabil letos    več    kot tisoč udeležencev, med njimi jih
leto naraste in letos bi jih bilo še    več   , če ne bi megla in dež kalila razpoloženja
Črnomlju je bilo silvestrskega pokanja    manj    kot minula leta, mogoče tudi zato,
pripravljali silvestrsko pokanje iz nekaj    več    kot kilograma razstreliva, vendar ni
strankarske gneče v srbski skupščini    laže    oblikovati in izvajati zakonodajno
Za Srbijo pa bi bilo vsekakor    bolje   , da v vlado vstopi tudi DS,« pravi
je registriranih imigrantov občutno    manj   , največ na Češkem, 200.000, in na Madžarskem,
Svoj glas je sicer oddala    več    kot polovica od 502 članov loje džirge,
Koloseju odločili za prenovo oziroma    bolje    rečeno zamenjavo sistema za prodajo
začetku tega leta se bodo morala spustiti    nižje   .
odstotkov najemnine, ostali pa sorazmerno    manj   .
1665 je odkril binomni teorem, nekaj    pozneje    je oblikoval osnove diferencialnega
osnove diferencialnega izračuna, leto    pozneje    pa je raziskoval integralni izračun.
leta 1695 imenovan za nadzornika in    pozneje    upravitelja državne kovnice denarja,
poškodovanih skoraj 600 ljudi, od tega 39    huje   .
Nekoliko    hujše    jo je skupil 55-letnik iz Seničnega.
Zaradi pirotehničnih sredstev se je    huje    ranil 23-letni mladenič.
sta se zaradi pirotehničnih sredstev    huje    poškodovala moški in otrok, v eksploziji
glasbeni stolp, polnilnik mobitela in    več    različne pijače; vsega je oškodovan
Ljubljančan in sopotnik Krčanke pa sta    laže    ranjena.
Našli so ga nekaj kilometrov    niže   , mrtvega v Poljanski Sori.
morem in nočem enega dogodka postaviti    višje    ali drugega nižje, enemu dati večji
dogodka postaviti višje ali drugega    nižje   , enemu dati večji pomen od drugega,
Velika škoda je, da takih koncertov ni    pogosteje   .
da znajo in da si upajo meriti tudi    višje   .
za naše plavalce, kar je hkrati še    nevarneje    za to, ker lahko naša stroka izgubi
univerzi, zato moramo gotovo posvetiti    več    pozornosti sistemu mentorstva, s čimer
reševanja tega problema morali v prihodnje    resneje    lotiti, pri čemer pa zagotoviti prav
stopala, a kljub vsemu oreha ne bo veliko    lažje    streti.
smo odigrali fenomenalno, drugo malo    slabše   , v zadnji pa smo še bolj padli.
naslednjo in prihodnjo sezono ponudilo    manj    denarja, kot so se sprva dogovorili.
katerem je od leta 1992 do 1995 zbral    več    kot 100 nastopov in osvojil naslov
restavracija Wayna Gretzkega, namreč že    več    kot tri desetletja čakajo na naslov
se je končno začelo, čeprav bi bilo    prijetneje    voziti v nekoliko prijaznejših vremenskih
etapi od Narbonna do Castellona zamudil    več    kot štiri minute in za malenkost zdrknil
pritisk, po drugi zapored ga bo bržčas še    več   .
prvi seriji mu je usoda namenila nekaj    več    dobrodejnega vzgornika kot tekmecem.
lahko v 10 dneh zmagovalec požanje    več    kot 100.000 evrov, čeprav škrti prireditelji
impozanten kompleks iz 900 ton jekla,    več    kot 3000 m betona ter 80 km kablov
Zanimivo je, da je    več    časa posvetila veleslalomu kot hitrim
trenerski stolček slovenskih prvakinj, bo    več    znanega na ponedeljkovi novinarski
Samppo Lajunenom na čelu, ki je zaostal    manj    kot dve sekundi.
po komaj 19. skakalnem rezultatu, a    višje    od osmega mesta ni šlo.
uradni Pjongjang potem, ko je pred nekaj    več    kot letom dni mednarodne inšpektorje
bomo gotovo med tistimi, ki potujejo    hitreje   .
dobili, bolj pomembna bo stranka in    več    uspeha si lahko kasneje obeta na državnozborskih
Še    več    - z dveh anonimnih računov pri Zagrebški banki
Zagrebški banki so stranki nakazali    več    kakor 2 milijona kun.
   Več    kakor 83 jih je bilo ubitih, za desetino
83 jih je bilo ubitih, za desetino    več    kakor lani.
Miloševićeva stranka osvojila trikrat    več    poslanskih sedežev kakor Šešljeva.
Odkar sem zbolela, imajo ljudje    več    sočutja z menoj, kar me neskončno veseli.
V palači sem veliko    teže    stala kot na kateremkoli koncertnem
Danes, ko o levkemiji    več    vem, se spominjam svojega počutja pred
radioaktivnim sevanjem, v kateri je študiralo    več    kot 1500 študentov, govori zase.
ministrstvo za zdravstvo je želelo čim    več    skriti tako kot marsikaj, kar bi pokvarilo
dela levkemijo še bolj komplicirano in    teže    ozdravljivo.
Za njo    pogosteje    zbolijo moški kot ženske, povprečna
Nihče ni živel    dlje   !« sem prišla v dilemo, ali umreti v
Pri nas bi se morali znati    bolje    seznanjati, organizirati in med seboj
Zdaj še    raje    učim kot kadar koli poprej.
omogočila in me prisilila, da se znam    bolje    poslušati in da končno izstopim iz
budistični tempelj (za pol leta ali    dlje    časa), in kadar ne morem iz postelje,
ljudje: mislila sem, da mi bo potem    laže   .
zdelo, da mi bodo ljudje kot bolni    laže    prisluhnili; laže prisluhnili bolni
ljudje kot bolni laže prisluhnili;    laže    prisluhnili bolni kot »samo« zdravi
narode, saj sem se od tujih veliko    več    naučila kot od domačih ljudi.
spremenijo v ljubezen, pa jim bo veliko    lepše   , pri nas in v svetu.
skoraj agonija stranke, v kateri so že    dlje    časa tlele napetosti, ki so nazadnje
ki so bili sposobni, pa jih je vse    več    uveljavljalo ugovor vesti.
naprej, en korak nazaj), je alzaška (   natančneje    strasburška) perspektiva zelo poučna.
Kaj    več    sicer ne smem zapisati (še ne), ampak
Ker je vsajen veliko    globlje   , je pri pripadnikih pravih zgodovinskih
Moto:    bolje    vrabec v roki kot golob na strehi.
Vse    pogosteje    ostajajo v Ljubljani prek vikenda,
   Dlje    ko so v procesu tega oddaljevanja,
postavljeno življenje v Ljubljani,    bliže    so vrnitvi, in ko je ta oddaljenost
Poročnik, ki ga je    pozneje    na prelazu Ljubovo nad Gospičem raznesla
Titove Korenice in vse do Gospiča,    natančneje    do prelaza Ljubovo nad Gospičem.
Iz tega je    pozneje    nastala t. i.
prebral še drugič ali tretjič, je vse    več    in več.
še drugič ali tretjič, je vse več in    več   .
zadnjem desetletju sicer dajala nekoliko    več    poudarka in institucionalnih ugodnosti
običajno v nizkih zneskih) država tudi ni    izraziteje    posegala v področje stanovanjskega
mnogo, pa je bilo vendarle relativno    več    v primerjavi z najemom.
Proizvaja se nekaj    več    blaga in nudi nekaj več storitev, a
Proizvaja se nekaj več blaga in nudi nekaj    več    storitev, a z bistveno manjšim številom
ZDA zaposlenih za okoli 2,5 milijona    manj    ljudi kot marca 2001, ko se je uradno
Pesimisti pa gredo glede tega še nekoliko    dlje    in ugotavljajo, da gre za trajnejši
približno tako: izvažajo se v glavnem    slabše    plačana delovna mesta, zlasti iz industrije,
industrije, medtem ko država ohranja tista    bolje    plačana delovna mesta, kjer potrebuje
letih z ameriških tal v svet odšlo    več    kot 3,3 milijona delovnih mest s plačami,
svojega obnašanja po svetu vzbujalo vse    več    sovraštva.
nejasno prihodnostjo, ki rojevajo čedalje    manj    otrok, ker se poslanci ne domislijo
lahko ta politični sistem »uredil«    elegantneje   , tiše, tenkočutneje.
politični sistem »uredil« elegantneje,    tiše   , tenkočutneje.
sistem »uredil« elegantneje, tiše,    tenkočutneje   .
Kolonializem neposredno govori, da sem    več    vreden od vas, da je moja kultura superiornejša
ostal isti, vendar je bilo pod njim    hujše   , ker so sedaj črnci zatirali črnce.
mnenju večine Luthrovih raziskovalcev    manj    iz spolne želje kot iz čuta dolžnosti.
čakalnih dob v prihodnjem letu prejele    več    denarja.
naši zdravstveni politiki vendarle    bolje    od mene vedo, kaj delajo.
oči za boljši vid, operacije srca za    več    srčnosti, operacije kolkov za več prilagodljivosti.
za več srčnosti, operacije kolkov za    več    prilagodljivosti.
Korak    bliže    k džamiji
višje in podatki o vlogah nekoliko    bolje    varovani.
poročajo o željah, da bi se znanost    bolje    vključila v razvoj in rast slovenskega
dejavnost, da bo mogla znanstvena sfera    več    prispevati k uspešnejšemu gospodarjenju.
nekam gor, v strop ali pa nemara še    više   , v nebo.