Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ŠVsp6 (4)


Spominjala se ni ničesar iz časa pred    prvimi    leti po letu šestdeset in edini človek,
Pred    štirinajstimi    leti je bil vzdignjen do tretjega neba
kozmologiji - čeprav je, kot bomo videli, med    prvimi    in drugimi vendarle neka pomembna razlika.
pa se vračajo v ponedeljek tik pred    prvimi    predavanji oziroma še kasneje, če je