Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ŠVsp4 (6)


dekle, s katerim je imel tudi otroka že    prva    leta vojne.
Bog in sveti božji križ", potrkal na    prva    vrata in zaprosil za delo.
smrtjo ni več tekel, kajti Cestar je že    prva    leta po vojni zgradil nov jez in postavil
   Prva    tri leta sem jokal skoraj vsak dan.
   Prva    svetišča so si baje zamislili že v
hotenja, tudi tista, ki gibljejo telo, med    prva    pa občutke, zaznave, sanje in strasti