Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ŠVmp4 (35)


posvetimo posameznikom, pri čemer lahko    prve    primerjamo z drugimi.«
»Bilo bi nesmiselno izbrati    prve   , ako ti v ničemer ne zaostajajo za
roke ljudem in ga bodo umorili, toda    tretji    dan bo vstal.«
šel Jezus proti Jeruzalemu, je vzel    dvanajstere    učence na sámo in jim med potjo rekel:
zasmehovali, bičali in križali, toda    tretji    dan bo vstal.«
Radi imajo častna mesta na gostijah,    prve    sedeže v shodnicah, pozdrave na cestah
»   Druge    je reševal, sebe pa ne more rešiti!
Hočejo imeti    prve    sedeže v shodnicah in častna mesta
Jezus pokliče    prve    učence
Gorje vam, farizeji, ker imate radi    prve    sedeže v shodnicah in pozdrave na trgih!
videl, kako si povabljeni izbirajo    prve    sedeže, jim je povedal priliko.
opljuvali; bičali ga bodo in umorili, a    tretji    dan bo vstal.«
Radi imajo    prve    sedeže v shodnicah in častna mesta
Saj sem vendar o tem pisal že    prve    dni.
sebi deklice svojih let, si delijo    prve    poljube in se tako počasi vsi približavajo
Ko je prišel v Trst, se je    prve    čase nekajkrat odkril, toda ker so
   Prve    dni je mnogo razmišljal.
kolosej, kjer so leve in tigre spuščali na    prve    kristjane.
Vsaj    prve    dni,« reče Stane skoraj proseče.
kakor bi hotel izbrisati iz spomina te    prve    trenutke svoje vrnitve.
zavezniškim častnikom, ki so takoj    prve    dni po vojni prišli v Ljubljano na
vrata gospod Vaucorbeil, ki je končaval    prve    obiske.
Že    prve    dni jima je zaupal skrivnost.
mi je dal le petindvajset frankov za    prve    stroške.
doživljal ob vsakem prebujanju kasneje    prve    tedne po vrnitvi domov, v nočeh ko
katere me je vsega navdušenega neslo    prve    dni.
Indiji cvetočim budizmom in prevedel    prve    svete tekste.
je nastanila v parku ob reki, je že    prve    dni zahtevala 2000 ton ječmena za svojo
Če bi    prve    mesece pospravil, počistil in na novo
ko so indijski trgovci zanesli sem    prve    elemente brahmanizma.
med zakoni, ki obvladujejo prve in    druge   ) obstaja izomorfizem, obojesmerna
”Toda kdo bi lahko popisal    prve    vzgibe nezavedne narave, ki sama sebe
Za leto 2003 smo doslej obdelali le    prve    polletne podatke, zato jih bo morda
Majhen otrok se počasi uči delati    prve    korake, kasneje hoditi po stopničkah,
seveda ni tako lahko izbrisati kot one    prve   , ki jih večinoma sploh niste opazili,