Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ŠVžp6 (5)


so držali sedem čaš, napolnjenih s    sedmimi    poslednjimi šibami, in mi je spregovoril:
Takoj kreneta med smreke in za    prvimi    skalami najdeta zasneženo skupino.
razlage vesolja, vključno s tistimi ”   prvimi    tremi minutami“.
trgovini v EU, Extrastat pa o trgovini s    tretjimi    državami.
sporazumi, ki jih je ali pa jih še bo s    tretjimi    državami sklenila EU.