Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ŠVžp3 (4)


»Takrat bo nebeško kraljestvo podobno    desetim    družicam, ki so vzele svetilke in šle
Janez    sedmim    Cerkvam, ki so v Aziji: milost vam
»Zapiši, kar vidiš, v knjigo in pošlji    sedmim    Cerkvam: v Efez, v Smírno, v Pêrgamon,
vrste gibanja, ki ustrezajo njegovim    prvim    štirim logičnim in ontološkim kategorijam