Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ŠVže1 (294)


»   Enajsta    izdaja je dokončna,« je rekel.
»   Enajsta    izdaja ne bo vsebovala niti ene besede,
Bila je samotna    petnajsta    ura.
   Prva   , daleč najbolj verjetna, je bila ta,
Ona naj bi šla    prva   , Winston pa naj bi počakal pol ure,
Ena je bila o štiriindvajsetih kosih,    druga    o kravi z zavitim rogom, tretja o smrti
kosih, druga o kravi z zavitim rogom,    tretja    o smrti uboge taščice.
»   Deseta    izdaja se ne bo pojavila še nekaj mesecev,
»Ker je bila to vajina    prva    zveza, bo ohranjena.«
   Tretja   , Eastazija, se je kot posebna enota
drugi polovici sedanjega stoletja je    prva    nevarnost v resnici minila.
   Prva    in najenostavnejša stopnja v disciplini,
»   Prva    stvar, ki jo moraš razumeti je, da
»   Prva    stvar, ki jo moraš doumeti, je, da
Bila je samotna    petnajsta    ura.
rabi leta 1984 in ki sta jo utelešali    Deveta    in Deseta izdaja slovarja Novoreka,
1984 in ki sta jo utelešali Deveta in    Deseta    izdaja slovarja Novoreka, je bila zgolj
izpopolnjena verzija, kot jo je zajemala    Enajsta    izdaja slovarja.
   Prva    je bila skoraj popolna izmenljivost
Država    PRVA    KNJIGA 1. Včeraj sem se napotil
   DRUGA    KNJIGA 1. Mislil sem, da bom
»Tudi ta    tretja    vrsta obstaja.
»   Prva    in največja potreba je preskrba s hrano,
»Druga potreba je stanovanje,    tretja    pa obleka in podobno.«
   TRETJA    KNJIGA 1. »Take in podobne
   ČETRTA    KNJIGA 1. Tu je segel v besedo
»   Prva    oblika države je ta, ki smo jo tu opisali.
   PETA    KNJIGA 1. »Takšno državo in
njeno izvedljivost in korist, kakor    prva   
bolj prepričljiva in privlačna kakor    prva   
   ŠESTA    KNJIGA 1. »Kdo je filozof
   SEDMA    KNJIGA 1. »In zdaj,«
se do smrti ukvarjajo z znanostjo;    prvi    zato ne, ker nimajo trdnega življenskega
Domnevam namreč, da se bo razvila tudi    tretja    znanost, ki sem jo malo prej prešel,
   OSMA    KNJIGA 1. »No dobro, Glavkon,
države, ki jo vsi najbolj hvalijo;    druga    po vrsti in veljavi je oligarhija,
skriva v sebi mnogo pomanjkljivosti;    tretja   , tej nasprotna, vendar iz nje izhajajoča
nje izhajajoča oblika je demokratija,    četrta    pa je tiranida, ki se kot zadnja in
7. »   Prva    napaka tiči že v samem temeljnem zakonu
»To je torej    prva    in vse prej kot nepomembna napaka oligarhije.«
»Oligarhija je    prva    država, v kateri prihaja do takih stvari.«
   DEVETA    KNJIGA 1. »Preostaja nam,
   DESETA    KNJIGA 1. »Ureditev naše države,«
nelepim obrazom mladeničev, katerih    prva    mladost je že za njimi.«
vsako stvar so potrebne tri spretnosti:    prva    za uporabo, druga za izdelavo in tretja
potrebne tri spretnosti: prva za uporabo,    druga    za izdelavo in tretja za posnemanje.«
prva za uporabo, druga za izdelavo in    tretja    za posnemanje.«
   Dvajseta    duša si je izbrala levovo življenje;
bi se odločila zanj, tudi ko bi bila    prva    izbirala; tako je bila vesela svoje
Stegnil jo je in bila je zdrava kakor    druga   .
semen; ko pa zraste, je večje kakor    druga    povrtnina in postane drevo, tako da
To je največja in    prva    zapoved.
   Druga    pa je njej enaka: ‘
bosta mleli na kamnu: ena bo sprejeta,    druga    puščena.
šel v vežo, ga je na pragu zagledala    druga    in rekla tistim, ki so bila tam:
Marija Magdalena in ona    druga    Marija pa sta ostali tam ter sedeli
sta prišli Marija Magdalena in ona    druga    Marija pogledat grob.
»Katera je    prva    od vseh zapovedi?«
»   Prva    je: ‘
   Druga    pa je: ‘
Večja od teh dveh ni nobena    druga    zapoved.«
Bila je    tretja    ura, ko so ga križali.
Ko je prišla    šesta    ura, se je stemnilo po vsej deželi
pijani, kakor vi mislite, saj je šele    tretja    dnevna ura, temveč izpolnjuje se,
Bila je že    štirinajsta    noč, odkar nas je premetavalo po Adriji.
visokost, ne globokost ne kakršnakoli    druga    stvar nas ne bo mogla ločiti od ljubezni,
svojega očeta in svojo mater - to je    prva    zapoved, ki je združena z obljubo -
posode, marveč tudi lesena in lončena,    prva    za plemenito rabo, druga za odpadke.
in lončena, prva za plemenito rabo,    druga    za odpadke.
Ko bi bila namreč tista    prva    brez graje, ne bi iskali prostora za
Kdor zmaga, ga    druga    smrt gotovo ne bo prizadela.’«
   Sedma    trobenta
To je    druga    smrt, ognjeno jezero.
Zakaj prvo nebo in    prva    zemlja sta bila izginila in morja ni
To je    druga    smrt.«
13 milijonov tolarjev je bila za BTC    tretja    najbolj prometna delnica, njen tečaj
Petrola (25,4 milijona tolarjev) in    šesta    izdaja nakupnega bona BS (56,9 milijona
Danska je namreč    prva    država, ki je to že storila.
maja - Rokometašice Robita Olimpije so    prva    slovenska ekipa, ki je osvojila eno
prekinjena, saj je v sredo na vrsti že    četrta    izredna seja DZ.
To je    prva    praktična vaja v tujini, ki so se je
državnega zbora, ki bo presodilo, ali je    druga    pobuda vložena v skladu z zakonom.
posebej poudaril, da je bila Ukrajina    prva    država članica OZN, ki je priznala
maja - Danes med 8. in 12. uro je bila    četrta    zaporedna opozorilna stavka železničarjev.
vrednost (uvedli naj bi ga leta 1999),    tretja    težava, ki posredno spodbuja inflacijo
To je že    šesta    združitev Mira in Atlantisa doslej.
Takoj ko bo končana    četrta    seja, se bo začela naslednja, katere
biti po informacijah iz vladnih krogov    prva    žrtev afere v vojski.
   Druga    točka vprašanja, ki se glasi: »da se
   Tretja    točka referendumskega vprašanja, ki
Sledila je    prva    obravnava predloga zakona o pospeševanju
Tako je    prva    možnost, ki jo je predlagalo tudi ustavno
sporazuma, čeprav je bila sicer napovedana    peta    izredna seja, na kateri naj bi se izrekali
procedure pa je postala brezpredmetna    druga    točka dnevnega reda izredne seje, zato
Posebno pozornost si zasluži    prva    javna predstavitev prvega letala slovenske
V torek    prva    seja ustavne komisije
Predlanskim je izšla njegova    prva    zbirka ‘Primorske novele’
V jeseni izide njegova    druga    zbirka novel ‘Bratje in sestre’
Ko je    prva    pomladanska sapa drsela skozi tje,
V stolpu svetega Justa je bíla    enajsta    ura, ko so ga drugo noč zbudili.
   Druga    povodenj ga bo odnesla, si je rekel
detektivov, karabinjerjev in miličnikov,    druga    polovica nezadovoljnežev, delomrznežev,
Prišla je    prva    nedelja, odpravil se je s trdno mislijo,
»Pa saj se je    druga    hiša tudi posula,«
   Prva    se je zastrupila, druga se je hotela
Da bi najmlajša    prva    prinesla to novico, tega res nista
Kanila je    prva    debela kaplja in za njo je zaštropotala
se čez dve leti vrne, bo to njegova    prva    skrb.
Potem obležim:    prva    lastovica v zraku, prve čebela na resju,
lastovica v zraku, prve čebela na resju,    prva    mravlja na travnati bilki.
Pa nikar ne mislite, da je    prva   .
Že    tretja    je danes.
   Druga    stranka, ki se je sešla pri Mojem Jezusu,
   Prva    bridkost ga je doletela, še preden
To je bila že    tretja    bridkost, na katero pa niso obračali
strastno pričakujejo, kdaj bo pognala    prva    kocina in s svojim prihodom naznanila,
in trobentice, kadeče se brazde in    prva    detelja že lanski sneg.
doletela Nanco zaradi tega, ker je bila    prva    pevka.
Mlada Barbara,    druga    Barbara, je bila tudi zelo lepa, čeprav
   Tretja    Barbara, ki še zdaj reglja s svojim
   Prva    Barbara se je medtem že preselila
na božjo njivo, zato je    druga    Barbara prepustila hčeri, tretji Barbari,
Mlada Barbara,    četrta    in zadnja Barbara, je kmalu šla pod
Naša    prva    krava!
   Prva    polka še ni pri kraju, toda plesalce
»Mar ne veš, da so ranjenci naša    prva    skrb?«
Beograd je naš, Split je naš,    četrta    armada se bliža Reki, Rusi v Prekmurju
Rusi so pred Berlinom,    četrta    armada se bliža Reki - «
vsaka divizija prebila v drugo smer:    trideseta    na Pivko, italijanska divizija
»Garibaldi« na Banjško planoto, a    enaintrideseta    z narodno osvobodilnim odborom, s pokrajinskim
»   Četrta    armada je že tu.
pismonoša, ki se mu je v očeh že vžgala    prva    iskrica upanja.
»Pa ima res nekam motne oči,« je    prva    priznala Vogrička.
Nihče ni zinil, kakor bi se bali, da bi    prva    glasna beseda zrušila Matica na tla.
- In kri je    prva    stvar.
- Rekla je, da je vaša    prva    žena imela zelo vročo kri, tako vročo,
A vendar je    prva    podoba lepša!
čevlje, vzela oklešček za palico, stopila    prva    na stezo in rekla nenavadno odločno:
trda noga v črnem škornju, nato še    druga    noga in za njo košata črnolasa glava,
ne poznajo, moramo povedati, da se    šesta    glasi:
»Ne nečistuj!«    deveta    pa:
bila preklana, čemur pri nas pravijo    deveta    lepota, nos je bil orlovski, oči sive
   Prva    povodenj jih bo izpodkopala!
   Prva    burja bo brila.
   Prva    burja bo brila.
To je bila moja    prva    vožnja po morju.
Zdaj sem vedel, da ga bo odnesla šele    prva    jesenska povodenj.
In bila je tudi    prva   , ki jo je izgovoril.
   Druga    stvar je še hujša.
Samo ženska je zmeraj    druga   
»Ali je ta vaša    druga    žena?« je vprašal Peter Majcen.
»   Druga   ?...« je začudeno zategnil kmet in koščeni
narodne pesmi, toda samo začetek, samo    prva    vrstica.
In mar bi ga njegova    prva    tako čakala, če bi se vračal s take
otožen; v njenem zvoku je bila še neka    druga   , globlja žalost, pravzaprav že bridkost.
Samo čakal je, da se bo prikazala    prva    glava.
Prikazala se je    druga    glava.
Prikazala se je    tretja    glava.
   Prva    grenkoba, pa druga grenkoba, pa tretja
Prva grenkoba, pa    druga    grenkoba, pa tretja grenkoba no, pa
Prva grenkoba, pa druga grenkoba, pa    tretja    grenkoba no, pa povej, kako bi človek
potolažil z mislijo, da ga bo odnesla    prva    jesenska povodenj.
Potem pride    druga    zima in tretja zima in četrta zima.
Potem pride druga zima in    tretja    zima in četrta zima.
pride druga zima in tretja zima in    četrta    zima.
Odbila je    sedma    ura.
   Druga    afera je iz leta 1817, ko je bil v
   Druga    ni bila nič boljša, tretja tudi ne.
Druga ni bila nič boljša,    tretja    tudi ne.
   Tretja    slika:
   Prva    beseda v krajevnem imenu Pont‐Saint‐Esprit
   Prva    vroča razprava se je vnela zaradi Poljske.
   Prva    ideja je bila, da bi delali v kamnolomu.
prav lahko znova poročil in zdaj bi ga    druga    žena ujčkala ter skrbela za dom.
   Prva    je ustrezala otroški dobi družbe, ko
je posvetil sebi, »se nam zdi, da je    druga    metoda bolj znanstvena«, in Bouvard
občutljivost ima štiri zvrsti, njena    druga    zvrst - ‘moralne želje’ - se deli na
   Prva    je bila kmetica z velikimi modrimi
   Tretja    preizkušnja je zadevala fantalina v
Dragomer se je imenovala    prva    vas.
   Prva    zahteva socializem na marksistično
na marksistično leninistični bazi,    druga    demokracijo po zahodnih vzorcih.
   Prva    svetloba je odkrila nenavadne barve
To je bila    prva    sovjetska invazija v neko azijsko deželo
   Prva    božja komanda je bodi srečen, sprejeti
Chini Mahal se imenuje    prva   .
   Prva    - da ga odrinem, kot sem se v svoji
   Druga    - da vprašam za nadaljnjo razlago,
Koromandija, izvorna, duhovna dežela,    prva    dežela, mati, sveta zemlja, ki nas
   Prva    cerkev se je pojavila šele na oni strani
bile pravzaprav utrdbe, pa so stale    druga    ob drugi na obeh straneh, bivališča
šestnajstem stoletju na otoku pristala    prva    holandska vojna ladja, je v nekaj urah
Dolžnost je    prva   , ko zadovoljiš potrebe odgovornosti,
Ena, dve, tri, letos je že    četrta   .
poletje sva hodila skupaj, bila je moja    prva    ljubezen!
prijateljstvom, bi bila to tista srečna    tretja    možnost - ki pa je žal ni.
Jaz pa mislim, da neka    tretja    možnost vedno je.
bi bili le polovica celote, katere    druga    polovica mora biti oseba drugega spola,
straneh Dnevnika zapeljivca govori kot    prva    oseba najditelj in urednik Johannesovih
trajnosti, medtem ko je soprog prepričan, da    prva    ljubezen in njena trajnost v zakonu
nespremenljiva <unwandelbare> za bistvo;    druga    pa, mnogotera spreminljiva, za nebistveno.
doživimo, gotovo ni naključje... na primer    prva    ljubezen.
večkrat ljubiti, vendar menijo, da je    prva    ljubezen bistveno različna od vseh
Prepričanje, da je    prva    ljubezen resnična ljubezen, je namreč
Kajti, kot pravi Wilhelm, tudi    prva    ljubezen nas postavlja pred ali‐ali:
Njegova    deseta    definicija v Povzetku meditacij pravi:
Kdo pa je tista    četrta    oseba?
roki, za njo še ena, in še ena, in še    četrta   .
Čas kot    četrta    razsežnost prostora‐časa je opredeljen
   Druga    sijajna dvorana, imenovana Sala Grande Superiore,
krvavečimi nogami svojega ljubega, in še    tretja    Marija, Jakobova mati... te ženske so
v sosednji dvorani, ki je še večje,    druga    največja slika celotne poslikave.
Baje je to    prva    in najpomembnejša upodobitev odlomka
Clarkov sklep z ugovorom, da je Clarkova    druga    premisa - namreč da bi Bog lahko ustvaril
Duša je pri Plotinu ”   tretja    hipostaza“ za Enim in Umom.
knjige Aristotelove Fizike velja    enajsta    knjiga Avguštinovih Confessiones
   Deseta    in enajsta knjiga sta resnično navdahnjeni
Deseta in    enajsta    knjiga sta resnično navdahnjeni in
dogaja obraten proces: čas postane    četrta    razsežnost prostora‐časa, in je vse
v spominu še vedno zveni d, ko    druga    struna že niha v e‐ju in se oglasi
”reprodukcija“ tehnološko različni:    prva    je procesni spomin, ki se ohranja,
ohranja, dokler teče tok po čipih,    druga    pa je statični spomin, ki ga ohranjajo
premici) - namesto nje pa je vrisana    četrta   , časovna dimenzija, običajno na ordinatni
skoraj tik pred našima sopotnikoma, bíje    šesta    ura.
Torej, naj pade    prva    klapa: naj začne Janez kot Elpin!
seže h knjigam in prinese tri na mizo:    prva    ima naslov The Cosmology of Giordano Bruno,
francoskega avtorja Paula Henrija Michela,    druga    je delo ameriškega profesorja Ramona
Prelude to Contemporary Cosmology,    tretja    pa knjiga znane angleške brunologinje
vesoljni [univerzalni] um, in sicer je ta    prva    in glavna lastnost duše sveta <anima
reda & zveze idej in stvari sta namreč    prva    in druga teza drugega dela Etike,
In katera je tista    druga    knjiga, ki si jo prinesel, poleg Schellinga?
Od vseh treh razprav mi je bila    prva    - razen nekaj krasnih pasusov - še
tezi govorita o meji jezika, vendar se    prva    postavlja tostran meje (torej v jezik),
postavlja tostran meje (torej v jezik),    druga    pa onstran meje (torej v tisto ”mistično“,
Schellinga je volja čista možnost,    prva    potentia, v kateri so zgolj potencialno
tiste ”prve tri minute“ ali celo sama    prva    sekunda po domnevnem prapoku.
zastopniku ”stacionarnega“ modela vesolja,    druga    varianta (B) pa naj bi izražala Wheelerjevo
o katerem se govori, dovolj velika    druga    prostorsko‐časovna regija, se lahko
   Prva    skupna značilnost logičnih in kozmoloških
biologijo in antropično kozmologijo:    prva    temelji na dostopnem, realnem izkustvu,
temelji na dostopnem, realnem izkustvu,    druga    pa je kot hiša iz kart zgrajena na
nujna - potemtakem preostaja samo še    prva    možnost: ”božji načrt“ (God's design)
Ideja Boga, ki naj bi bil samo še neka    druga    sila ali dejavnik v naravi, ki naj
   Prva    je bila novela zakona o organizaciji
Današnja, že    sedma    sprememba in dopolnitev zakona o visokem
uravnava življenje v narodnem parku,    druga    pa meni, da je pri tem potreben tudi
   Druga    pripomba se nanaša na objavo oziroma
   Prva    sem, ki ne bom podprla zakona, če se
In zakaj se to ni zgodilo, je    druga    zgodba.
Zakon, ki je pred nami, je    prva    osmrtnica Triglavskemu narodnemu parku.
   Druga    stvar je s trentarske strani, tam je
   PRVA    OBRAVNAVA.
Ljubljana je lahko le    prva    med enakimi in nič več.
   Druga    rdeča nit je, da v tej državi vladata
Anderlič, pa Potrč šele drugi, ker je    druga    črka.
zakona o Triglavskem narodnem parku -    prva    obravnava je primeren za nadaljnjo
glavnem mestu Republike Slovenije,    prva    obravnava, je primeren za nadaljnjo
lahko na misiji v tujini, medtem ko    druga    po prihodu v domovino počiva, tretja
druga po prihodu v domovino počiva,    tretja    pa se usposablja za odhod.
Samo dve od teh sta bili zares srečni,    tretja    pa je bila v resnici nesrečna.
   Prva    je površina v velikosti 16 kvadratnih
   Druga    lokacija, ki je ponujena za menjavo,
1797 V Ljubljani je izšla    prva    številka Lublanskih novic, prvega slovenskega
enkratne, izjemne in singularne, ampak moja    prva    misel je bila Ljubljanski mednarodni filmski festival Liffe
   Stota   , zadnja knjiga zbirke Lirika
Danes bo na sporedu    tretja    etapa od Castellona do Tangerja, zadnja
danes čakajo kvalifikacije, jutri pa    tretja    tekma turneje
Najbolj pa je    druga    postaja 52. prireditve štirih skakalnic
   Tretja    etapa rallyja Dakar: Castellon-Tanger
   Četrta    etapa rallyja Dakar: Tanger-Er Rachidia
zaostala za Avstrijko Susanne Pumper,    tretja    pa je bila prav tako Avstrijka, Andrea
   Prva    je, da bo Črna gora v prihodnje dobivala
Obstaja tudi    tretja    verzija dogodka, ki pa je manj verjetna:
opozicija Miloševićevemu režimu, tudi    prva    koalicija opozicijskih strank Depos,
Bila sem    prva    oseba, ki se je pri rektorju Mozarteuma
   Prva    izkušnja je bila, da eden ni prišel
   Druga    babica, tudi zelo verna, pa si je želela,
   Tretja    veja na prepihu
   Tretja    veja oblasti, sodstvo oziroma pravosodje
vseh koncih, v skrajnem primeru je    prva    faza celo popolna odpoved oziroma spominska
Nato sledi    druga    faza, neke vrste pomiritev, zavedanje,
Roko na srce, niti    prva    niti druga možnost ni mala stvar.
Roko na srce, niti prva niti    druga    možnost ni mala stvar.
tudi zato, ker je sredi noči padla    prva    »uzbuna« v dolgem nizu, ki se je končal
Tisti 31. 3. 1991 velja za datum, ko je    prva    enota JNA zapustila krog kasarne in
vrsti tankov in transporterjev, ki je    prva    zapustila mrežasto ograjo kasarne,
oziroma za skladiščenje, povleče šele    tretja   .
   Prva    je, bog pomagaj, neverjetna podobnost
   Druga    stvar je ta ženska ostrina, ki mi je,
To je    druga    plat vzpona produktivnosti, in sicer
Ugotavljajo, da zdaj menda poteka »   tretja    faza globalizacije«, ko postajajo te
Tako gledano je    prva    faza globalizacije prinesla preseljevanje
Očitno    druga    svetovna vojna že izgublja na dražestnosti,
   Prva   , nemara edina prava ljudska revolucija