Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ŠMse6 (2)


najti nekaj ostrih zarez: sekiro z    dvojnim    rezilom, gibanje s trojico aluzij.
Pogledala me je naravnost v oči s svojim    dvojnim    pogledom in z zamolklim mehkim glasom