Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ŠMmd1 (1)


hessenskega deželnega grofa, čeprav je bil    dvojni    zakon proti vsem pravilom reformatorske