Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ŠMžp1 (4)


»In    dvojne    stvari: ali niso hkrati razpolovitve
simetričnih vzorcev - / strukture: /    šesterne   , osmerne, dvanajsterne... /
vzorcev - / strukture: / šesterne,    osmerne   , dvanajsterne... /
- / strukture: / šesterne, osmerne,    dvanajsterne   ... /