Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ŠLse6 (1)


Razklan sem namreč med    dvojim   : z ene strani hrepenim, da bi odšel