Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ŠLmp4 (1)


vrnila v Jeruzalem in našla zbrane    enajstere    in tiste, ki so bili z njimi.