Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ŠL5 (1)


sorazmerne enostavnosti je predvsem v    dvojem   : prvič, omogoča jo predpostavljeno