Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ŠLžp6 (1)


Bruno vstane in med svojimi    tisočerimi    knjigami nemudoma najde Swedenborgova