Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ŠGse4 (37)


v Zvezo mladine, je bil pri Vohunih    eno    leto dalj, kot je to določal statut.
Tam je ostala    eno    leto in pomagala pripravljati brošure
prej - nič ni bilo prečrtano - a za    eno    ime je bil krajši.
proti Charringtonovi trgovini, držeč    eno    oko odprto za patrole, vendar pa nerazumsko
Pogosto je bilo dovolj, da je zamenjal    eno    ime z drugim, toda vsako podrobnejše
»Tako pravimo za    eno   , da si ga je mogoče zamisliti, za drugo
bo prepričan, da ima pred sabo samo    eno    bitje, človeka.«
»   Eno    delo sem storil med vami in vsi se
Ostal je tam    eno    leto in šest mesecev ter učil božjo
Duhu namreč smo bili vsi krščeni v    eno    telo, naj bomo Judje ali Grki, sužnji
naš mir, on, ki je iz obeh napravil    eno    s tem, da je podrl vmesno pregrado,
odpotujemo v to in to mesto, tam ostanemo    eno    leto, trgovali bomo in bogateli,«
referendum se namreč lahko nanaša le na    eno    od štirih vprašanj, zapisanih v 18.
dejstva, ki so drle mimo, so se strnile v    eno    vprašanje:
spravila v ozko kabino, ki je imela    eno    samo okroglo okence.
Postaviti bi bilo treba še    eno    skladišče za sir, znova z železom obiti
Človek, ki jé samo    eno    živilo, je kemično enak tistemu, ki
prekipevajoči opolzki moški, ki prekriva    eno    izmed oken na križ v Hérouvillu, dokazuje,
zavarovalnica Triglav me je zavarovala za    eno    leto, Sava je prispevala šestnajst
improvizirano, kot da so grajene samo za    eno    preživetje, čistoča in red imata v
metrov, za katerega menijo, da označuje    eno    od energetskih središč sveta, okoli
kolonialni uradnik, prebil med Kafiri    eno    leto in napisal o njih debelo knjigo.
Ko sem pokril    eno    oko je polovica ognjev, bržčas so bili
Vožnja po tej cesti, ki velja za    eno    svetovnih čudes, je še vedno avantura.
jabolk, se mi je ta odkrila šele, ko sem    eno    dobil v dar pri belem dnevu.
Na prizorišču je bilo videti    eno    samo bitje.
Ja, ali res moraš podjarmiti    eno    kraljestvo? se je baje nasmehnil opici,
Navdušenost je res    eno    najbolj zdravih čustev, ki ne zastruplja
Napisal je dve pismi:    eno    je naslovil na svoje sorodnike, drugo
domov, sem imela dve stari kolesi,    eno    tu in drugo v mestu, čakali sta me
noríce po angelskih krilih) zamenja za    eno    samo oko in v njem usredišči svoj pogled...
zaradi učinka sile, ki deluje vsaj na    eno    od obeh teles [lahko tudi na obe],
Dovolite, mojster Bruno, da poiščem    eno    najbolj pretresljivih mest... kjer njegova
različni, medtem ko ima vsak človek    eno    samo življenje.
strani, kot eno ali drugo - [toda gre za]    eno    bistvo, ki je na sebi svoboda, formalno
da bi lahko vzdrževalo <support>    eno    samo samotno oporišče življenja.“ [Barrow
napačno, da Slovenija razvija izključno    eno    mesto.