Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ŠGžp3 (5)


prijeti in vreči v ječo ter ukazal    štirim    četvericam vojakov, naj ga stražijo.
utegnili po vsem sodeč prav kmalu izdati    štirim    »nebeograjskim naslednicam«, pa naj
muho, kakor pravijo pri nas tistim    trem    dlakam, ki jih nekateri kmetje puščajo
In vendar sem prej rekel tistim    trem    košatim vrbam ob potoku, da se bom
gibanja, ki ustrezajo njegovim prvim    štirim    logičnim in ontološkim kategorijam