Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ŠGže2 (70)


Bilo je le nadomeščanje    ene    neumnosti z drugo.
»Niti    ene   !« je odvrnil Winston naglo, z občutkom
»Enajsta izdaja ne bo vsebovala niti    ene    besede, ki bo pred letom 2050 odveč.«
»Niti    ene   ,« je rekel Winston.
večera v ozki stranski ulici blizu    ene    velikih železniških postaj.
Niti    ene    same misli ni imela v glavi, ki ne
prenašal življenje z njo, ko bi ne bilo    ene    same stvari - spolnosti.
bi še lahko prenesel, ko bi ne bilo    ene    stvari,« je rekel.
Nobenega, razen prebliska oči in    ene    same dvoumne opazke, mimo tega pa samo
neslišno, oblikujoč začetni zlog najprej    ene   , potem druge besede, znova in znova.
bilo to, da je govornik preklopil z    ene    linije na drugo tako rekoč sredi stavka,
Takoj se odcepi nova Srednja skupina od    ene    izmed drugih skupin ali od obeh, in
Veliko manj je možnosti, da preideš iz    ene    skupine v drugo, kot jih je bilo pod
Nekaj članov se sicer seli iz    ene    plasti v drugo, a samo toliko, kolikor
naredil en ali dva negotova koraka z    ene    strani na drugo, kot bi se mu megleno
preozki klopi, se je nemirno presedal z    ene    strani na drugo, sklepajoč mlahave
opozorila, medtem ko korakaš po hodniku iz    ene    celice v drugo.
Kajti z    ene    strani izdajajo vladajoči nenamerno
da se včasih dejansko spremeni iz    ene    podobe v drugo, a včasih nas samo ukani,
zgubljen; če pa imetje, moč in državljane    ene    države pokloniš državljanom druge države,
brez koristi, v tej pa zato, ker jih z    ene    strani predpisuje posameznik samemu
skupini zaznav sodita število in pojem    ene   
»In to ne velja samo za zaznavo    ene    in iste stvari; isto stvar namreč vidimo
Ne obstaja iz    ene    osebe, temveč iz dveh, vendar v njem
Razklan sem namreč med dvojim: z    ene    strani hrepenim, da bi odšel s sveta
mora biti predstojnik brez graje, mož    ene    žene, preudaren, razumen, urejen, gostoljuben,
Diakoni naj bodo možje    ene    žene, taki, ki dobro vodijo otroke
Starešina mora biti neoporečen, le    ene    žene mož, naj ima verne otroke, take,
Petrol sodi s 95,7    milijarde    tolarjev prometa in 2,5 milijarde dobička
95,7 milijarde tolarjev prometa in 2,5    milijarde    dobička (v letu 1995) med največja
kapitala, knjigovodsko je vredna 73,9    milijarde    tolarjev, po trenutni tržni ceni pa
tolarjev, po trenutni tržni ceni pa 35,8    milijarde    tolarjev.
seje, če na seji ni bilo poslancev    ene    same stranke.
To naj bi se zgodilo okrog    ene    ure ponoči oziroma dan prej, kot so
denarjem, ki bo pripadel ministrom    ene    in druge stranke.
treh kandidatk; formalno je to sklep    ene    države članice od šestnajstih.
Pa je Primorska Krajina od    ene    strani s puškami obdana, od druge z
tadva človeka, so se pripetile ljudem    ene    same majhne tolminske hribovske vasi.
Bila sta oba iz    ene    in iste vasi, oba nekam po svoje propadla,
hlev bo sezidal in ne bo imel samo    ene    krave kakor njegov oče.
vse misli zvirajo iz ljubezni    ene   , in ker ponoči v spanju so zastale,
»Pa glej, da mi ne pohodiš niti    ene    žitne bilke.«
Toda za zemljo in hišo (   ene    ne bi prodali brez druge) so hoteli
zdravila so negotova, pisci ne dajo niti    ene    pametne definicije zdravja, bolezni,
kombinacije nastanejo tam, kjer slog    ene    zvrsti stopi v drugo, četudi se zaradi
Toda medtem ko Pécuchet ni imel niti    ene    družinske relikvije, ne prstana ne
Odkod vpliv    ene    na drugega in obratno?
in nenadoma ni bilo od nikoder niti    ene    ideje: kot muha odleti, brž ko jo skušate
in Jeremija pravita, da ni bilo niti    ene   .
utelesitev, jih ima Višnu devet, ne pa    ene   !
bi se davila poskakujoč gor in dol z    ene    do druge strani neba, si nisem upal
nekam preveč finih potez, komandant    ene    od skupin odpora partije Jamait e Islami,
stanovanja, ki je bilo improvizirano iz    ene    same sobe, velike kot naše počitniške
gre za zgodbo iz balijske ‘Tisoč in    ene    noči’ o princesi, ki jo ugrabi zaničevani
Nesmrtnost ni več pojmovana kot ohranjanje    ene    same individualne osebe po smrti, kajti:
povezuje in razmejuje dolžino - je začetek    ene    in konec druge.“ [prav tam, 220a5 in
hip, ko sem na stopnicah prestopil z    ene    kamnite plošče na drugo, sem bil prepričan,
ladje in nazaj - reciva, da izmeriš čas    ene    nanosekunde, eno milijardinko sekunde...
isti odboj izmerim nekaj več časa od    ene    nanosekunde.
pogleda iz dveh različnih atributov    ene    in edine substance.
nujnosti, prisile, temveč je izbira    ene    od njiju povsem naključno, tako rekoč
pri drugih evropskih univerzah pa od    ene    petine do ene tretjine volilnega telesa.
evropskih univerzah pa od ene petine do    ene    tretjine volilnega telesa.
Pa je fino mrzla voda, da ne smemo    ene    majhne jedrske centrale postaviti."
glavnega mesta, ki postaja prestolnica    ene    izmed držav Evropske unije.
razvoja mesta, v smislu prestolnice,    ene    izmed evropskih držav je premalo.
oziroma da se isti igralci selijo od    ene    do druge igre na srečo.
Ne najdemo niti    ene    omembe, da je bil Jakob potujoči apostol.
pomagaj, neverjetna podobnost lika iz    ene    od mojih zgodb v zadnji knjigi.
res in prav, vendar gledano samo z    ene    strani.