Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//tabla (21)


očistijo državo in človeške duše kakor    tablo    - kar gotovo ni lahko.
Duhom živega Boga, pa ne na kamnite    table   , marveč na table človeških src.
Boga, pa ne na kamnite table, marveč na    table    človeških src.
Aronova palica, ki je bila ozelenela, in    tabli    zaveze.
sredo popoldne avto končno prevozil    tablo    z napisom poleg Hollywooda drugega
Kadar ga je profesor poklical pred    tablo   , ni našteval samo imen in letnic, pač
Učiteljica je široko odprla okno, stopila k    tabli    in vzela kredo, da bi začela pisati.
nabrala za učitelja, zdaj pa je pri    tabli    stala učiteljica.
svojim šopkom nepremično stala pred    tablo   .
Potem se je obrnila, stekla k    tabli   , vzela kredo in začela pisati.
Naposled pa so se s    table    le zarežali trije italijanski stavki:
Učitelj se je obrnil k    tabli   .
Polglasno, toda napeto smo s črne    table    brali besede, ki so veselo prihajale
Pécuchet je v muzeju pribil    tablo    za nazorne prikaze; sklenila sta pisati
Na    tablo    je napisal tale aksiom:
Iz desk sem zbil    tablo   , iz Drosha so prinesli črno oljnato
Na več pobočjih sem videl ambiciozne    table    z imeni projektov in zadaj eksperimentalna
dekoracija, živo vaško življenje in    tabla    s prepovedjo v tujem jeziku.
preseneti pri sanjarjenju in te pokliče k    tabli   .
vseh vhodih v mesto obiskovalce čakajo    table   , na katerih je označeno, kam vse so
Naučil sem se jo v razredu s črne    table   .