Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//nadsvetloben (1)


med napihnjenjem prostor raztezal z    nadsvetlobno    hitrostjo, kar bi pomenilo, da so