Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//avtorstvo (2)


slovenski izdaji Dnevnika zapeljivca    avtorstvo    dnevnika ni povsem jasno, iz uvoda
namerno Kierkegaardovo oddaljevanje od    avtorstva    dnevnika še ne rešuje uganke zapeljivca.