Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//avtorsko (1)


Göttingenu v letih 1905-10 in so bila,    avtorsko    pregledana in objavljena precej pozneje,