Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//avtoriteta (18)


napiši znova in osnutek predloži višji    avtoriteti   , preden ga vložiš.
je bilo slišati o prizivu na višjo    avtoriteto   .
In stvari v bližini so še poudarjale    avtoriteto    njegovih besed.
Pécuchet je naštel nekaj    avtoritet   .
dokazuje vesoljni potop, tudi potrjuje    avtoriteto    Svetega pisma.
bilo v nasprotju s splošnim mnenjem,    avtoriteto    Cerkve.
   Avtoriteta    umre, če se razpravlja o njej.
»Očetova    avtoriteta    je neizpodbitna.«
razumejo pod tem, pod tisto glavno    avtoriteto   , od katere je odvisen okus mojega življenja.
pripeljala in predstavila nobena potrebna    avtoriteta   .
narave, bogov ali katerekoli so že    avtoritete   , ki so mi dopustile možnost spustiti
da najbolj zaleže, če igram totalno    avtoriteto   .
vkalupljenih svetovnih nazorov, vendar so    avtoritete   , ki so me podpirale, zadostovale.
kooperacijo kmetov in razvite totalitarne    avtoritete   , ker so edino tako lahko kontrolirali
Balijci z nevidnimi    avtoritetami    vedno skušajo ostati v prijateljskih
Frakastorij s sklicevanjem na klasične    avtoritete   :
Spinozova trditev, da si razum in    avtoriteta    Biblije, če jo pravilno razumemo, ne
ukazal, naj se v šestdesetih dneh podredi    avtoriteti    Rima ali pa se sooči z izobčenjem.