Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//avtoritativno (1)


na naših ambasadah ravnati kar se da    avtoritativno   ; nikoli se meniti z nižjimi uslužbenci,