Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//avtoritativen (2)


Žal se    avtoritativna    znanost nekako distancira in miži pred
besedila ter ”ne sprejmemo ničesar kot    avtoritativno    biblično resnico, česar ne uvidimo