Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//avtoritarnost (1)


treba, pa tudi, kot Chirac, na agresivno    avtoritarnost   .