Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//avtoritaren (1)


proti vzhodni Evropi (ter posledični    avtoritarni    paternalizem à la Chirac), bo izziv