Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//avtonomnost (1)


uresničevanju različnih hotenj, ki so izraz    avtonomnosti    posameznih organizacij.