Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//avtonomija (5)


To je bil skupaj z željo po    avtonomiji    pogosto vzrok, da so se v dvajsetem
podobnimi zahtevami, vendar bolj v okviru    avtonomije    v lastni deželi.
obnašali do njih po zahtevah dogovorjene    avtonomije   .
kar se tiče ustvarjanja pravilne mere    avtonomije    univerze in pa njihovo odgovornost
v bistvu globoko posega na področje    avtonomije    lokalne samouprave.