Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//avtomobilček (1)


beli cesti je brez šuma drvel rdeč    avtomobilček   , po štirikotnih rjavih zaplatah preoranih