Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//avtomatsko (2)


obneslo poudariti izdih, vdih je potem    avtomatsko    globlji in močnejši.
sistem, da mu močni elektromotorji    avtomatsko    namakajo vse okoli, ne da bi moral