Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//avtomatizem (1)


spori pa bi odpadli, če bi se uvedel    avtomatizem    glede preživnin, kar sem tudi predlagal.