Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//avtokratičen (2)


postali vsi glavni tokovi politične misli    avtokratični   .
enopartijskemu monopolu in posameznim primerom    avtokratičnega    vodenja, večstrankarstvo pa nam je