Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//avtocisterna (1)


Najnujnejši je nakup dekontaminacijskih    avtocistern   .