Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//avtobiografski (1)


in gnusa njene hčerke - dobi jasen    avtobiografski    okvir.